Įmonių teisė

Esame viena didžiausių teisininkų komandų Lietuvoje, teikianti plataus spektro paslaugas visose įmonių teisės srityse. Esame sukaupę didelę darbo patirtį tiek padėdami klientams kasdienėje įmonių veikloje, tiek ir kurdami bei įgyvendindami sudėtingas verslo steigimo, vystymo, pertvarkymo ar likvidavimo struktūras.

Mūsų kontoros advokatai sėkmingai gina akcininkų, vadovų, valdybos narių interesus su jų civiline atsakomybe susijusiuose ginčuose ne tik teismuose, bet ir arbitraže. Šią ilgametę patirtį taikome rengdami akcininkų, partnerystės ir kitas sutartis.

Startuolių investavimo sandoriai, o taip pat įmonės pasirengimas investicijai bei tolesnei sklandžiai veiklai užima didelę mūsų profesinės veiklos dalį.

Esame pasirengę Jums suteikti šias įmonių teisės paslaugas:

 • Konsultuojame klientus visuose verslo cikluose – nuo minties įsteigti įmonę iki sėkmingo jos pardavimo.
 • Atstovaujame klientams tiek kompleksiniuose, sudėtinguose įsigijimo sandoriuose, tiek vidinių perleidimų atvejais.
 • Konsultuojame ir rengiame sandorių struktūras, tinkamiausias konkrečiam tikslui pasiekti.
 • Finansavimo sandoriai – neatsiejama įsigijimo sandorių dalis, todėl juos taip pat integruojame į teikiamų paslaugų spektrą.
 • Rengiame įvarius korporatyvinius dokumentus.
 • Rengiame įmonės veikloje naudojamas tipines ir nestandartines sutartis, taip pat sudėtingus ir kompleksinius susitarimus, gerinančius ar integruojančius veiklos vystymą.
 • Rengiame, konsultuojame ir kartu su klientais deramės dėl komercinių sandorių (tokių, kaip prekių ar paslaugų teikimas, sandėliavimas, gamybinių linijų ar sudėtingų skaitmeninių produktų įsigijimas).
 • Konsultuojame ir padedame parinkti optimaliausią verslo valdymo ir bendrovių administravimo modelį, padėdami pastebėti jo privalumus ir trūkumus, o pasikeitus reguliavimui – jį peržiūrime.
 • Konsultuojame ir atstovaujame reorganizavimo, restruktūrizavimo ir likvidavimo procedūrose.
 • Rengiame koncentracijos pranešimus bei konsultuojame kitais konkurencijos teisės klausimais.
 • Padedame gauti įvairius sandoriams reikalingus institucijų ar kitų trečiųjų asmenų leidimus ar sutikimus.
 • Rengiame akcininkų ir partnerystės sutartis bei atstovaujame iš šių sutarčių kylančiuose ginčuose.
 • Atstovaujame įmonėms, jų vadovams, valdybų nariams ar akcininkams ginčuose tiek ikiteisminėje, tiek teisminėje stadijoje ar arbitraže.
 • Konsultuojame dėl skolų restruktūrizavimo ir rengiame susijusius dokumentus.

Esame nuolatiniai daugelio startuolių renginių rėmėjai, pranešėjai ar dalyviai, vertinimo ir atrankos  komisijų nariai bei prizų steigėjai.

Siekiame dalintis savo žiniomis, todėl organizuojame tiek bendrus, tiek individualius mokymus, skaitome pranešimus seminaruose ir verslo konferencijose.

Kviečiame kreiptis ir mes padėsime profesionaliai ir greitai išspręsti visus Jūsų įmonių teisės klausimus!

Susisiekti su mūsų komanda