Tinklaraštis

Ar sutuoktinis atsako už kito sutuoktinio verslo skolas?

Bendros sutuoktinių prievolės yra tik tos, kurios kyla iš sutuoktinių bendro turto tvarkymo ir šeimos poreikių tenkinimo. Tokios prievolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto, o jo nepakankant — ir iš asmeninio jų turto. Juridiniai asmenys ir jų dalyviai neatsako pagal vieni kitų prievoles. Nei akcinių bendrovių, nei uždarųjų akcinių bendrovių dalyviai, nei jų sutuoktiniai neatsako Daugiau

Bendravimo su vaiku tvarka: ar yra ribos?

Vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena. Atitinkamai tėvai turi ne tik teisę, bet ir pareigą bendrauti su vaiku, ši pareiga vykdoma vaiko interesais. Jei tėvai nevykdo šios pareigos, yra pažeidžiamos vaiko teisės ir interesai, todėl tėvams gali būti taikoma sankcija – tėvų valdžios Daugiau

COVID-19 karantinas nepanaikina tėvų pareigų vaikams

Nutrūkus šeiminiams ryšiams įprastai vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su vienu iš tėvų, taip pat nustatoma vieno iš tėvų, gyvenančio skyrium nuo vaiko, bendravimo su vaiku tvarka ir išlaikymo prievolės forma bei dydis (konkrečia pinigų suma, turtu ar periodinėmis išmokomis). Tačiau atsižvelgiant į aktualią situaciją dėl karantino, kyla klausimas, kokią įtaką turi besitęsiantis karantinas nustatytai vaiko Daugiau

Juridinių asmenų nemokumas: kas pasikeitė nuo 2020 m. sausio 1 d.?

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d. ir ženkliai pakeitė iki šiol galiojusį bankroto ir restruktūrizavimo procesų teisinį reglamentavimą. Keičiasi juridinio asmens nemokumo samprata – nemokumu bus laikoma juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo Daugiau

Privalomoji mediacija šeimos ginčuose: džiaugtis ar nerimauti?

Nuo 2020 m. sausio 1 d. sprendžiant šeimos ginčus bus privaloma ikiteisminė mediacija: siekiant kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo, vaikų išlaikymo, turtinių prievolių ar kitais šeimos klausimais šalys bendru sutarimu arba viena ginčo šalių savo iniciatyva privalės inicijuoti privalomąją mediaciją. Pažymėtina, kad tokia tvarka bus taikoma tik ginčo atvejais, o esant šalių susitarimui dėl Daugiau

Delspinigiai: kada ir kiek jų reikalauti?

Delspinigiai yra viena iš įprasčiausių ir dažniausiai taikomų prievolių užtikrinimo priemonių. Jie įtraukiami beveik į kiekvieną susitarimą ir dažniausiai taikomi už pradelsimą laiku sumokėti pagal sutartį privalomas mokėti sumas. Daugiau