Tinklaraštis

Laikinosios apsaugos priemonės viešuosiuose pirkimuose

Laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo arba sutarties vykdymo stabdymas, draudimas sudaryti sutartį) taikymas viešajame pirkime yra viena iš nemaloniausių priemonių, kurių gali imtis perkančiosios organizacijos veiksmais nepatenkinti tiekėjai. Sustabdžius viešojo pirkimo procedūras ar sutarties vykdymą, nuo to kenčia visi – perkančiosios organizacijos, nes negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties; tiekėjai, nes negali toliau varžytis pirkime; galiausiai – Daugiau

Subjektyvūs juodieji sąrašai ir neadekvati įsiskolinimo riba siūlomame viešųjų pirkimų įstatymo pakeitime

Praėjusią savaitę Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siekiama apriboti viešuosiuose pirkimuose dalyvavimą tiekėjams, kurie pasiūlymų pateikimų dieną turi 50 eurų (172,64 Lt) ir didesnį mokestinį įsiskolinimą valstybei bei sudaryti galimybes perkančiajai organizacijai atmesti netinkamai ankstesnes viešųjų pirkimų sutartis vykdžiusių tiekėjų pasiūlymus. Šiais pakeitimais Ūkio ministerija siekia užtikrinti sąžiningesnę tiekėjų Daugiau

Kylantys ginčai skatina atkreipti dėmesį į viešųjų pirkimų sąlygas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) patikslino tiekėjų pareigą viešinti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių įmonių subtiekėjus nepriklausomai nuo jų darbų mažareikšmiškumo ir dar kartą priminė apie būtinybę atidžiai įvertinti viešajam pirkimui reikalingų pateikti dokumentų poreikį, kurių įvardinimas neapsiriboja kvalifikacijos reikalavimais. Daugiau

Direktyva dėl koncesijų sutarčių suteikimo – nauja platforma investicijoms

2014 m. vasario mėn. Europos Taryba turėtų balsuoti dėl naujosios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl koncesijos sutarčių suteikimo. Direktyvos tikslas – suvienodinti koncesijų suteikimo reguliavimą vidaus rinkoje. Europos Sąjungoje (ES) nėra vieningo koncesijų suteikimo teisinės sistemos. Viešosios darbų koncesijos reglamentuojamos viešųjų pirkimų direktyvomis, tuo tarpu paslaugų koncesijoms ES viešųjų pirkimų direktyvos netaikomos. Paslaugų direktyvos Daugiau

Dar kartą apie akcijų apmokestinimą

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigalios naujausi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPM įstatymas) bei Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymų (toliau – Pelno mokesčio įstatymas) pakeitimai. Prieš jiems įsigaliojant vertėtų prisiminti akcijų pardavimo pajamų mokesčio reglamentavimą kontroliuojančios bendrovės – holdingo steigimo atveju. Daugiau

Žmogaus Teisių Teismo sprendimas byloje DELFI prieš Estiją

Pranešimai tarptautinėje žiniasklaidoje apie priimtą sprendimą: „Forbes“: „kiekviena skaitytojų komentarus skelbianti svetainė dabar susiduria su europinio masto problema“ „Guardian“: „sprendimas, kuris turėtų įvaryti baimės bet kurios svetainės operatoriams“. „Index of Censorship“ : „svetainių valdytojams keliantis nerimą sprendimas“. „Article 9“: “šio Teismo sprendimo pasekmės gali būti tokios, kad naujienų portalams, norintiems išvengti atsakomybės, tektų pašalinti komentarų skiltis“ Daugiau

PRAŠYMUS DĖL SAULĖS ELEKTRINIŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ GALIMA TEIKTI IKI RUGSĖJO 12 D.

PRAŠYMUS DĖL SAULĖS ELEKTRINIŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ GALIMA TEIKTI IKI 2013 M. RUGSĖJO 12 D. 2013 m. birželio 26 d. Vyriausybė priėmė nutarimą, kuris numato tvarką, kaip turėtų būti kompensuojamos patirtos išlaidos asmenims, kurie buvo gavę leidimus mažųjų (iki 30 kW galios) saulės jėgainių plėtrai, tačiau pasikeitus įstatymų nuostatoms, plėtoti šiuos projektus atsisakė. Išlaidų, susijusių su Daugiau

ĮSIGALIOJO LANKSTESNIS SPECIALIŲJŲ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ REGULIAVIMAS

Nuo 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (toliau – IIKISĮ). Nepaisant iš pirmo žvilgsnio gana sudėtingo įstatymo pavadinimo, šis įstatymas turėtų palengvinti profesionaliems finansų rinkų dalyviams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų veikos sąlygas. Iki minėto įstatymo įsigaliojimo, visų kolektyvinio investavimo subjektų bei jų valdymo įmonių veiklą reglamentavo Daugiau