Naujausi projektai

TRINITI atstovaujamam klientui patikimumo deklaracija suteikta per rekordiškai trumpą laiką

Dėl sėkmingo ir efektyvaus bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, NATO ryšių ir informacijos agentūra (angl. NCIA, NATO Communications and Information Agency) bei NATO paramos ir pirkimų agentūra (angl. NSPA, NATO Support and Procurement Agency), TRINITI klientui per rekordiškai trumpą laiką suteikta patikimumo deklaracija, patvirtinanti kliento įmonės atitikimą finansiniams, techniniams, profesiniams ir saugumo reikalavimams. Nuo 2020 m. liepos 21 d. kliento įmonė įrašyta į NSPA tiekėjų sąrašus ir gali sėkmingai dalyvauti NATO skelbiamuose prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo konkursuose.

TRINITI padėjo JAV gyvenančiai lietuvių šeimai išimties tvarka gauti dvigubą pilietybę

TRINITI sėkmingai atstovavo JAV gyvenančią lietuvių šeimą, siekiančią įrodyti, jog turi teisę būti Lietuvos Respublikos piliečiais Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

Asmenys, ištremti iš okupuotos Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. ir/arba asmenys, išvykę iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. bei jų palikuonys, turi teisę būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiais vienu metu. Tai reiškia, jog tokiems asmenims gali būti taikoma dvigubos pilietybės draudimo išimtis. Lietuvos Respublikos pilietį, kuris kartu yra ir kitos valstybės pilietis, Lietuvos valstybė laiko tik Lietuvos Respublikos piliečiu. Kitos valstybės pilietybės turėjimas neatleidžia jo nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Lietuvos Respublikos piliečio pareigų.

TRINITI atstovavo 9 Izraelio piliečių šeimai, siekiančiai atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę

TRINITI atstovavo 9 Izraelio piliečių šeimai, siekiančiai atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

Asmenys, turėję Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., ir jų palikuonys, kurie iki Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įsigaliojimo nebuvo įgiję Lietuvos Respublikos pilietybės, turi neterminuotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, neatsižvelgiant į tai, kokioje valstybėje – Lietuvos Respublikoje ar kitoje šalyje – jie nuolat gyvena.

Be aukščiau paminėtų Izraelio piliečių TRINITI dėka Lietuvos Respublikos piliečiais tapo dar du TRINITI klientai. Vienam iš jų Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta kaip asmens, turėjusio Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., palikuoniui. Kitam asmeniui Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta po beveik 10 metų, nes išvykęs gyventi į užsienį ir priėmęs tos šalies pilietybę jis buvo automatiškai netekęs prieš tai turėtos Lietuvos Respublikos pilietybės.