Stambūs projektai - Asmens duomenų apsauga

JUREX sėkmingai apgynė kliento interesus nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos byloje

JUREX sėkmingai apgynė kliento interesus byloje prieš darbuotoją, pažeidusį susitarimus dėl nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos, klientui iš susitarimus pažeidusio darbuotojo buvo priteistos baudos už šių susitarimų nesilaikymą.

Susitarimai dėl nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos buvo sudaryti įdarbinant nedaug profesinės patirties turintį darbuotoją, kuris, dirbdamas pas klientą, įgijo aukštą kvalifikaciją, o vėliau sukauptas žinias ir gautą konfidencialią informaciją ėmė naudoti konkuruojančioje įmonėje.

Teismo sprendimas pripažinti susitarimų pažeidimus ir priteisti juose įtvirtintas baudas siunčia darbdaviams žinutę, kad:

• Susitarimai dėl nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos bei juose įvirtintos baudos tampa ne tik prevencine, bet ir veiksmingai taikoma darbdavio teisių gynimo priemone.

• Susitarimus dėl nekonkuravimo galima sudaryti ir su mažesnę patirtį turinčiais darbuotojais, jei žinoma, kad dėl darbo įmonėje jie įgis žinių ir gebėjimų, pritaikomų konkuruojančioje įmonėje.

Nors Lietuvoje galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato galimybės įrašyti vaiko pavardės su raide „w“, TRINITI padėjo savo klientei įregistruoti dukros originalią pavardę su lotyniškais rašmenimis.

TRINITI sėkmingai atstovavo klientę byloje dėl asmens teisių bei identiteto gynimo ir padėjo klientei įregistruoti dukros pavardę su lietuvių kalboje nesančia raide “w”, nors Lietuvos Respublikos teisinis reglamentavimas nenumato galimybės aktų įrašus daryti nelietuviškais rašmenimis.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius buvo priėmęs sprendimą, kuriame nurodė, kad nelietuviškame raidyne esančią raidę „w“ atitinka lietuviška raidė „v“, todėl nesant teisinio pagrindo į apskaitą įtraukti pavardę su nelietuviška raide „w“ vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą, yra teisiškai negalimas.

Pareiškėja kreipėsi į teismą, kuris panaikino tokį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus sprendimą bei nurodė, jog naudojimasis savo vardu ir pavarde yra pripažįstama sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimą dalis ir valstybės kišimasis į šią sritį, draudžiant originalią asmens vardo ir pavardės rašymą, gali būti pateisinamas tik tada, kai tai yra proporcinga priemonė siekiant teisėtų tikslų.

TRINITI teikė konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje tarptautinėje rinkoje pirmaujančiai įmonei

TRINITI teisininkai teikė išsamias teisines konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje tarptautinėje rinkoje pirmaujančiai įmonei, gaminančiai šildymo, pramonines ir vėsinimo sistemas.

Kliento pageidavimu TRINITI parengė vidinius įmonės dokumentus pagal asmens duomenų apsaugos reglamentą. Klientui ir toliau reguliariai padedame tvarkyti  kaupiamus asmens  duomenis laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

TRINITI teikė konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje sausų pusryčių, traškučių bei užkandžių gamybos lyderei

TRINITI teisininkai teikė išsamias teisines konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje didžiausiai Baltijos šalyse įmonei, gaminančiai sausus pusryčius, saldžius ir sūrius užkandžius.Kliento pageidavimu TRINITI parengė vidinius įmonės dokumentus pagal asmens duomenų apsaugos reglamentą.

Klientui ir toliau reguliariai padedame tvarkyti  kaupiamus asmens  duomenis laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

TRINITI teikė konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje kredito unijai

TRINITI teisininkai teikė išsamias teisines konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje kredito unijai. Kliento pageidavimu TRINITI parengė vidinius įmonės dokumentus pagal asmens duomenų apsaugos reglamentą.

Klientui ir toliau reguliariai padedame tvarkyti  kaupiamus asmens  duomenis laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.

TRINITI teikė konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje restoranų tinklui

TRINITI teisininkai teikė išsamias teisines konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje žinomam restoranų tinklui Lietuvoje. Kliento pageidavimu TRINITI parengė vidinius įmonės dokumentus pagal asmens duomenų apsaugos reglamentą.

Klientui ir toliau reguliariai padedame tvarkyti  kaupiamus asmens laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų.