Stambūs projektai - Bankininkystė ir finansai

TRINITI dalyvavo sudarant didžiausią 2015 metų sandorį draudimo rinkoje

TRINITI konsultavo klientą – vieną didžiausių gyvybės draudimo kompanijų Lietuvoje – Compensa Life Vienna Insurance Group SE, kuri priklauso Vienna Insurance Group, įsigyjant UAB „Finsaltas“ akcijas.

UAB „Finsaltas“ yra ilgalaikis Compensa Life Vienna Insurance Group SE verslo partneris ir, tuo pačiu, didžiausias draudimo tarpininkas Lietuvoje, parduodantis Compensa Life Vienna Insurance Group SE gyvybės draudimo produktus.

TRINITI atliko UAB „Finsaltas“ teisinį auditą (due diligence), parengė pirkimo – pardavimo sutartį, atstovavo Compensa Life Vienna Insurance Group SE derybose, padėjo klientui parengti prašymą dėl koncentracijos ir atstovavo santykiuose su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, o taip pat konsultavo klientą visais sandorio pasirašymo ir užbaigimo bei kitais susijusiais teisiniais klausimais.

Profesionalų komandai vadovavo TRINITI vadovaujantis partneris Linas Sabaliauskas.

Ginčas su finansų maklerių kompanija

Advokatų profesinė bendrija atstovavo visą eilė klientų teisminiame ginče su finansų maklerių kompanija bei vienų didžiausių Lietuvos bankų, kur buvo sprendžiami repo sandorių teisinės prigimties bei vykdymo klausimai. Triniti komandos sumanumas buvo ypač svarbus atstovaujant klientus teismuose, kadangi, atsižvelgiant į tai, kad, Lietuvos teisinis reguliavimas, kiek tai liečia repo sandorius, yra neaiškus bei neišsamus, o teismų praktikos, aiškinančios repo sandorių prigimtį, jų vykdymą bei finansų maklerių įmonių teises bei pareigas vykdant šiuos sandorius, nėra, byla buvo itin sudėtinga bei komplikuota.

Investavimas į rizikos kapitalo fondą

Mūsų teisininkai konsultavo investuotojų grupę dėl investavimo į rizikos kapitalo fondą, skolinimosi struktūros ir kapitalo finansavimo, taip pat vienu pirmųjų Lietuvoje konvertuojamų obligacijų klausimu.

7,2 milijonų Eurų skolos restruktūrizavimas

Advokatų profesinė bendrija konsultavo GK Projektai, nekilnojamojo turto projektų vystymo bendrovę, dėl jos restruktūrizavimo. Bendrovės įsiskolinimai siekė 7,2 milijonus Eurų. Didžiausias profesionalumas buvo būtinas derantis su didžiausiais Lietuvos bankais – SEB bankas, DnB Nord bankas, Danke bankas, taip pat atstovaujant klientą sudėtinguose teismo procesuose. Teisinio reguliavimo aiškumo trūkumas bei nevienoda teismų praktika lėmė tai, jog GK Projektai įsivėlė į visą eilę ilgai trunkančių teisminių ginčų su bankais, kurių eigoje teismai aiškiai pasisakė dėl laikinų finansinių sunkumų sąvokos aiškinimo, taip pat nustatė kriterijus, kuriems esant bendrovė yra laikoma nemokia.

TRINITI sėkmingai atstovavo klientą teikiant prašymą VMI dėl Mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo išdavimo

Advokatų profesinė bendrija TRINITI sėkmingai atstovavo vienai iš didžiausių Vokietijos statybų bendrovių teikiant prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl Mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo būsimajam sandoriui išdavimo. Mokesčių administratoriaus įpareigojančio sprendimo esmė – mokesčių administratoriaus įsipareigojimas esant nurodytoms sandorio vykdymo aplinkybėms laikytis sprendime išdėstyto mokesčių teisės aktų taikymo principų.

Mokesčių administratorius pritarė TRINITI pasiūlytam kliento veiklos Lietuvoje apmokestinimo modeliui, pagal kurį klientas įgyja teisę naudotis mokestinėmis lengvatomis.

Prašymo dėl mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo rengimo procesui vadovavo TRINITI partneris Linas Sabaliauskas.

Konsultavome UAB „GK projektai“ dėl 8 milijonų eurų skolos

Triniti konsultavo  nekilnojamojo turto projektų vystymo bendrovę UAB „GK projektai“ dėl jos restruktūrizavimo bei vėliau bankroto proceso. Bendrovės įsiskolinimai siekė 8 mln. eurų. Didžiausio profesionalumo prireikė derantis su didžiausiais Lietuvos bankais – SEB banku, DnB Nord banku, Danske banku, taip pat atstovaujant klientą sudėtinguose teismo procesuose. Teisinio reguliavimo aiškumo trūkumas bei nevienoda teismų praktika lėmė tai, jog UAB „GK projektai“ įsivėlė į visą eilę ilgai trunkančių teisminių ginčų su bankais, kurių metu teismai aiškiai pasisakė dėl laikinų finansinių sunkumų sąvokos aiškinimo, taip pat nustatė kriterijus, kuriems esant bendrovė yra laikoma nemokia.

TRINITI dalyvavo Ranga IV skolos restruktūrizavimo procese

Ranga IV skolos restruktūrizavimo procese TRINITI teisininkų darbas apėmė derybas su eile kreditorių, sutarčių projektų rengimą, derybas su didžiaisiais Lietuvos bankais, restruktūrizavimo plano parengimą, teisinių dokumentų analizę, taip pat kliento atstovavimą įvairiuose su restruktūrizavimu susijusiuose sandoriuose. Komandos patirtis finansinių paslaugų reguliavimo srityje turėjo lemiamą reikšmę Rangos grupė vardu derantis su bankais bei modifikuojant bendrovės paskolos sutartis. Byla buvo ypač sudėtinga, nes atstovaujama bendrovė buvo ženkliai įsiskolinusi bei turėjo visą eilę kreditorių, įskaitant didžiuosius Lietuvos bankus.