Naujausi projektai

TRINITI JUREX komanda sėkmingai apgynė nuomininko interesus ginče su nauju patalpų savininku

TRINITI JUREX advokatas Artūras Vaišvila su komanda sėkmingai apgynė nuomininko interesus byloje su pasikeitusiu patalpų savininku dėl sutarties pasibaigimo, nuomos mokesčio priteisimo ir nuomotojo vienašališko nuomos kainos sumažinimo atšaukimo. 

Klientas nuomojosi patalpas iš nuomotojo, kuris vėliau reorganizavimo būdu buvo prijungtas prie kitos įmonės ir baigė savo veiklą. Reorganizavimo būdu patalpų nuosavybė perėjo naujam savininkui. 

Klientas naująjį patalpų savininką nedelsiant informavo, kad naudodamasis jam kaip nuomininkui suteikta teise reikalauja laikyti nuomos sutartį pasibaigusia pasikeitus patalpų savininkui. Tačiau nuomotojas nesutiko su tuo ir kreipėsi į teismą dėl nuomos sutarties pasibaigimo pripažinimo nutrūkusia nuomininko iniciatyva ir nuomos mokesčio iš nuomininko priteisimo. 

Nuomotojo teigimu patalpų savininkas nepasikeitė, nes įmonės reorganizavimu buvo perleistos visos patalpų savininko, kaip nuomotojo, teisės ir pareigos, t. y. buvo sutarties tęstinumas. Be to, pasak nuomotojo, norint pasinaudoti teise laikyti nuomos sutartį pasibaigusia, nuomininkas privalo įrodyti, kad nuomotojo pasikeitimas gali turėti neigiamos įtakos nuomininkui ir nuomos santykių tęstinumui. Ieškovas įrodinėjo, kad nuomininkas galėjo nuomos sutartį nutraukti tik naująjį savininką raštu įspėjęs apie ketinimą nutraukti sutartį prieš sutartyje numatytą terminą, o kadangi nuomos santykiai pasibaigė ir nuomininkas patalpas grąžino anksčiau, tai nuomotojas prašė teismo priteisti iš kliento (nuomininko) sutarties nutraukimo mokestį ir nuomos mokestį už visą sutartyje numatytą įspėjimo terminą.

TRINITI JUREX komandai pavyko įrodyti, kad ieškovo reikalavimai ir jo pozicija buvo nepagrįsti. Teismas sutiko su tuo, kad nuomininkas teisėtai laikė nuomos sutartį pasibaigusia pasikeitus patalpų savininkui. Sutikdamas su kliento pozicija teismas taip pat nurodė kad:

  • nuomininkas, negali būti įpareigojamas pasiteisinti, kodėl jis nesutinka tęsti nuomos teisinių santykių su naujuoju patalpų savininku, ir negali būti įpareigojamas įrodyti neigiamą įtaką jo interesams.
  • nuomininko teisė reikalauti nuomos sutarties pasibaigimo pasikeitus nuomojamų patalpų savininkui yra absoliuti ir ji nepriklauso nuo to kokiu pagrindu pasikeitė patalpų savininkas. 

TRINITI JUREX sėkmingai sustabdė neteisėtą Agnės Grigaliūnienės prekių ženklo naudojimą

TRINITI JUREX sėkmingai apgynė Agnės Grigaliūnienės prekių ženklą #agnėsketo nuo neteisėto jo naudojimo. Ekologiškų maisto produktų parduotuvė LIVIN, valdoma UAB „Bio Sala“, savo komercinėje veikloje naudojo neregistruotą ženklą „AGNĖS KETO“, kuris yra klaidinančiai panašus į Agnės Grigaliūnienės prekių ženklą. LIVIN naudojo neregistruotą ženklą reklamuojant savo interneto parduotuvę bei joje parduodamus maisto produktus: išsiuntė naujienlaiškius, pavadintus „Keto mityba kartu su Agne“ ir paskelbė straipsnį „Keto mityba: ką valgyti ir kokių rezultatų galima pasiekti“, kuriame daugelyje vietų buvo naudojama žodžių „Agnė“ ir „keto“ kombinacijos. LIVIN nustojo naudoti ženklą „AGNĖS KETO“ bei įsipareigojo ateityje daugiau nepažeisti Agnės Grigaliūnienės intelektinės nuosavybės teisių.

Šiuo pavyzdžiu norime priminti prekių ženklų savininkams, kad Jūs sėkmingai galite apginti savo teises ne tik tada, kai tapačiu ar panašiu ženklu yra žymima konkreti prekė ar paslauga, bet ir kai ženklas naudojamas ir kitokiai veiklai, pavyzdžiui, veiklos reklamavimui naudojant straipsnius. TRINITI JUREX komanda, turinti ilgų metų patirtį dirbant intelektinės nuosavybės srityje, visada pasiruošusi Jums padėti ir patarti iškilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų intelektinės nuosavybės teisių.

Triniti Jurex komanda sėkmingai apgynė kliento interesus pripažįstant visuotinį narių susirinkimą neteisėtu

TRINITI JUREX advokatai Jurgita Judickienė ir Artūras Vaišvila bei advokato padėjėja Mikolina Šoblinskaitė sėkmingai apgynė kliento interesus byloje prieš vienos institucijos profesinę sąjungą, kurios keli nariai, šalyje paskelbus karantiną, visuotinį narių susirinkimą organizavo įstatuose nenumatytu nuotoliniu būdu.  

Šiame susirinkime buvo  sprendžiami itin jautrūs su profesinės sąjungos valdymu bei tolesne jos veikla susiję klausimai, tačiau narių teisės užduoti klausimus, diskutuoti bei išreikšti savo nuomonę realiuoju laiku buvo apribotos. Teismas pripažino įvykusį visuotinį narių susirinkimą neteisėtu, o jame priimtus sprendimus  negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos.

TRINITI JUREX komandai pavyko įtikinti teismą, kad organizuojant susirinkimą įstatuose nenumatytu nuotoliniu būdu nariams neturi būti atimta teisė balsuoti (reikalaujant, kad prabalsuota būtų tik rašytiniu būdu iš anksto) bei teisė pasisakyti ir užduoti klausimus prieš pradedant balsavimą. Todėl nuotoliniu būdu rengiant susirinkimą privalo būti įvertintos balsavimo techninės galimybės tam, kad būtų sudaryta galimybė nariams balsuoti realiuoju laiku. 

Teismo vertinimu, tokios galimybės galėtų būti sudaromos naudojant garso ir vaizdo įrašymo ar tik garso įrašymo techniką, sudarant galimybę pasakius asmens duomenis balsuoti žodžiu bei fiksuojant balsavimo rezultatus pildant atitinkamą dokumentą (dokumentų pildymui gali būti sudaryta komisija) ir pan. Teismas taip pat išreiškė abejones ir dėl susirinkime priimtų sprendimų materialiuoju aspektu, akcentuodamas vieną esminių profesinės sąjungos veiklos principų, t. y. demokratiją. 

Priimtas teismo sprendimas parodo, kad šalyje įvestas karantinas negali būti pateisinama priežastis susirinkimą organizuoti nuotoliniu būdu nesudarius techninių galimybių  balsuoti realiuoju laiku užtikrinant jų teises.

Siekiant išvengti panašių ginčų dėl susirinkimų organizavimo nuotoliniu būdu, kai tokio susirinkimo organizavimo būdo nenumato nei įstatymas, nei įstatai, rekomenduojame susirinkimus organizuoti tik esant neatidėliotiniems atvejams ir tik parengus susirinkimo organizavimo nuotoliniu būdu tvarką.

Dokumentas turi reglamentuoti esminius tokio susirinkimo organizavimo aspektus, o taip pat užtikrintų susirinkimo skaidrumą, kiekvieno organizacijos nario teises, nepaliekant galimybių piktnaudžiauti.

Triniti Jurex kartu su Triniti Estijos kolegomis teikė teisines konsultacijas dėl Columbus įmonių Estijoje ir Lietuvoje išpirkimo, parduodant akcijas vadovybei, bei atskyrimo nuo Danijos įmonių grupės

TRINITI JUREX komanda kartu su TRINITI Estijos kolegomis teikė teisines konsultacijas dėl Columbus įmonių Estijoje ir Lietuvoje išpirkimo, parduodant akcijas vadovybei, sandorio, kurio metu Columbus Baltijos šalyse generalinis direktorius Ivo Suursoo ir Columbus Lietuva generalinis direktorius Dovydas Zinkevičius įsigijo Columbus Eesti AS ir UAB Columbus Lietuva akcijų bei atskyrė įmones nuo Columbus A/S grupės, įtrauktos į Nasdaq Copenhagen vertybinių popierių biržą Danijoje. Darbas apėmė sandorio dokumentų parengimą ir derinimą bei įvairių teisinių konsultacijų teikimą viso sandorio metu. Columbus yra skaitmeninių inovacijų lyderė Baltijos šalyse, turinti 170 darbuotojų, kurios apyvarta regione siekia 10,6 milijono eurų.

Triniti Jurex apgynė kliento interesus - išrašyta sąskaita faktūra negali būti laikoma pirkimo-pardavimo sutartimi

Advokatų kontoros Triniti Jurex advokatas Artūras Vaišvila su komanda sėkmingai apgynė kliento interesus byloje prieš ieškovą – statybinių medžiagų pardavėją, kuris ieškiniu prašė priteisti iš kliento skolą, susidariusią dėl neapmokėtų PVM sąskaitų-faktūrų už statybines medžiagas (prekes). Tai nebuvo tiesiog paprasta skolos byla, kur pardavėjas pardavė pirkėjui prekes, o pirkėjas už prekes neatsiskaitė. Byla buvo sudėtinga ir ilga, nes ieškovo sąskaitas už prekes klientas buvo gavęs ir pasirašęs. Byla jau buvo išnagrinėta pirmoje instancijoje ir apeliacinėje instancijoje, kuri grąžino bylą į pirmąją instanciją. Ir tik po antrojo teismų rato bei byloje atliktos teismo ekspertizės pavyko pasiekti pergalę šiame ginče.

TRINITI JUREX komandai pavyko įtikinti teismą, kad šalių nesaistė pirkimo-pardavimo santykiai, t. y. tarp šalių nebuvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kad klientas prekių neužsakinėjo ir negavo. Todėl ieškovo ieškinys buvo atmestas visa apimtimi, o klientui priteistos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Teismas pasivadovavo jau senai nusistovėjusiais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais dėl PVM sąskaitų-faktūrų reikšmės sutartinių santykių nustatymui, kad išrašyta sąskaita – faktūra pati savaime neįrodo sutartinių santykių tarp šalių buvimo vien dėl tos priežasties, kad dvišaliai sutarčiai sudaryti būtina išreikšta abiejų sutarties šalių valia.  

Taigi, siekiant išvengti panašių ginčų, rekomenduojame: pirma, stengtis sutartis visada sudaryti raštu; antra, sąskaitose-faktūrose ar kituose prekes lydinčiuose dokumentuose nusimatyti pirkėjo patvirtinimą, kad pirkėjas prekes gavo; trečia, nepasirašinėti dokumento, neįsitikinus kam jis skirtas ir ar jame nurodyta informacija yra teisinga.

TRINITI JUREX komanda sėkmingai apgynė klientus nuo reikalavimo bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu

Bendrovių bankroto procese kreditoriai gana dažnai linkę pasinaudoti tyčinio bankroto institutu tam, kad jiems būtų atvertos galimybės reikšti ieškinius dėl žalos atlyginimo bendrovės vadovams ir/ar akcininkams.

Nors laikoma, kad tyčinis bankrotas yra sunkiai įrodomas, kai teismą pasiekia pareiškimas dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu tenka nemažai padirbėti siekiant įrodyti, kad bendrovė prie bankroto nebuvo privesta tyčia, t. y. bendrovės bankrotą nulėmė ne tyčiniai bendrovės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, bet kitos objektyvios priežastys (verslo nesėkmė, užsitęsę ginčai ir pan.). 

Byla, kurioje TRINITI JUREX komanda atstovavo bankrutavusios bendrovės vadovą ir akcininką, buvo sudėtinga, kadangi kreditoriaus pareiškimas dėl bendrovės bankroto pripažinimo buvo grindžiamas net 5 įstatyme įtvirtintais tyčinio bankroto požymiais, o buvusio vadovo bei akcininko veiksmai (neveikimas), kuriais buvo įrodinėjamas tyčinis bankrotas, buvo įvykę daugiau nei prieš dešimtmetį. Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas reikalavimą dėl bendrovės bankroto pripažinimo patenkino, tačiau apeliacinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį ir kreditoriaus prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė.

Džiaugiamės, kad mūsų sukaupta patirtis bankroto teisės srityje dirbant su bankroto bylomis ir atstovaujant įvairias proceso šalis (bendrovės vadovus, akcininkus, kreditorius bei nemokumo administratorius), padėjo pasiekti teisingumą bei užkirto kelią dar vienam procesui dėl žalos atlyginimo.

Apgynėme kliento interesus dėl autorių ir dizaino teisių pažeidimo

TRINITI JUREX advokatai atstovavo klientą byloje dėl teisių į trispalvį „Medaus desertas“ dizainą pažeidimo ir laimėjo ginčą. Vilniaus apygardos teismas sprendime pripažino, kad ieškovo registruotas dizainas nėra naujas bei neturi individualių savybių, dėl to ieškovo dizainas neturėjo būti užregistruotas Valstybiniame patentų biure ir, atitinkamai, negali būti ginamos teisės į šį dizainą.