Naujausi projektai

Triniti Jurex kartu su Triniti Estijos kolegomis teikė teisines konsultacijas dėl Columbus įmonių Estijoje ir Lietuvoje išpirkimo, parduodant akcijas vadovybei, bei atskyrimo nuo Danijos įmonių grupės

TRINITI JUREX komanda kartu su TRINITI Estijos kolegomis teikė teisines konsultacijas dėl Columbus įmonių Estijoje ir Lietuvoje išpirkimo, parduodant akcijas vadovybei, sandorio, kurio metu Columbus Baltijos šalyse generalinis direktorius Ivo Suursoo ir Columbus Lietuva generalinis direktorius Dovydas Zinkevičius įsigijo Columbus Eesti AS ir UAB Columbus Lietuva akcijų bei atskyrė įmones nuo Columbus A/S grupės, įtrauktos į Nasdaq Copenhagen vertybinių popierių biržą Danijoje. Darbas apėmė sandorio dokumentų parengimą ir derinimą bei įvairių teisinių konsultacijų teikimą viso sandorio metu. Columbus yra skaitmeninių inovacijų lyderė Baltijos šalyse, turinti 170 darbuotojų, kurios apyvarta regione siekia 10,6 milijono eurų.

Triniti Jurex apgynė kliento interesus - išrašyta sąskaita faktūra negali būti laikoma pirkimo-pardavimo sutartimi

Advokatų kontoros Triniti Jurex advokatas Artūras Vaišvila su komanda sėkmingai apgynė kliento interesus byloje prieš ieškovą – statybinių medžiagų pardavėją, kuris ieškiniu prašė priteisti iš kliento skolą, susidariusią dėl neapmokėtų PVM sąskaitų-faktūrų už statybines medžiagas (prekes). Tai nebuvo tiesiog paprasta skolos byla, kur pardavėjas pardavė pirkėjui prekes, o pirkėjas už prekes neatsiskaitė. Byla buvo sudėtinga ir ilga, nes ieškovo sąskaitas už prekes klientas buvo gavęs ir pasirašęs. Byla jau buvo išnagrinėta pirmoje instancijoje ir apeliacinėje instancijoje, kuri grąžino bylą į pirmąją instanciją. Ir tik po antrojo teismų rato bei byloje atliktos teismo ekspertizės pavyko pasiekti pergalę šiame ginče.

TRINITI JUREX komandai pavyko įtikinti teismą, kad šalių nesaistė pirkimo-pardavimo santykiai, t. y. tarp šalių nebuvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kad klientas prekių neužsakinėjo ir negavo. Todėl ieškovo ieškinys buvo atmestas visa apimtimi, o klientui priteistos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Teismas pasivadovavo jau senai nusistovėjusiais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais dėl PVM sąskaitų-faktūrų reikšmės sutartinių santykių nustatymui, kad išrašyta sąskaita – faktūra pati savaime neįrodo sutartinių santykių tarp šalių buvimo vien dėl tos priežasties, kad dvišaliai sutarčiai sudaryti būtina išreikšta abiejų sutarties šalių valia.  

Taigi, siekiant išvengti panašių ginčų, rekomenduojame: pirma, stengtis sutartis visada sudaryti raštu; antra, sąskaitose-faktūrose ar kituose prekes lydinčiuose dokumentuose nusimatyti pirkėjo patvirtinimą, kad pirkėjas prekes gavo; trečia, nepasirašinėti dokumento, neįsitikinus kam jis skirtas ir ar jame nurodyta informacija yra teisinga.

TRINITI JUREX komanda sėkmingai apgynė klientus nuo reikalavimo bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu

Bendrovių bankroto procese kreditoriai gana dažnai linkę pasinaudoti tyčinio bankroto institutu tam, kad jiems būtų atvertos galimybės reikšti ieškinius dėl žalos atlyginimo bendrovės vadovams ir/ar akcininkams.

Nors laikoma, kad tyčinis bankrotas yra sunkiai įrodomas, kai teismą pasiekia pareiškimas dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu tenka nemažai padirbėti siekiant įrodyti, kad bendrovė prie bankroto nebuvo privesta tyčia, t. y. bendrovės bankrotą nulėmė ne tyčiniai bendrovės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, bet kitos objektyvios priežastys (verslo nesėkmė, užsitęsę ginčai ir pan.). 

Byla, kurioje TRINITI JUREX komanda atstovavo bankrutavusios bendrovės vadovą ir akcininką, buvo sudėtinga, kadangi kreditoriaus pareiškimas dėl bendrovės bankroto pripažinimo buvo grindžiamas net 5 įstatyme įtvirtintais tyčinio bankroto požymiais, o buvusio vadovo bei akcininko veiksmai (neveikimas), kuriais buvo įrodinėjamas tyčinis bankrotas, buvo įvykę daugiau nei prieš dešimtmetį. Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas reikalavimą dėl bendrovės bankroto pripažinimo patenkino, tačiau apeliacinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį ir kreditoriaus prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė.

Džiaugiamės, kad mūsų sukaupta patirtis bankroto teisės srityje dirbant su bankroto bylomis ir atstovaujant įvairias proceso šalis (bendrovės vadovus, akcininkus, kreditorius bei nemokumo administratorius), padėjo pasiekti teisingumą bei užkirto kelią dar vienam procesui dėl žalos atlyginimo.

Apgynėme kliento interesus dėl autorių ir dizaino teisių pažeidimo

TRINITI JUREX advokatai atstovavo klientą byloje dėl teisių į trispalvį „Medaus desertas“ dizainą pažeidimo ir laimėjo ginčą. Vilniaus apygardos teismas sprendime pripažino, kad ieškovo registruotas dizainas nėra naujas bei neturi individualių savybių, dėl to ieškovo dizainas neturėjo būti užregistruotas Valstybiniame patentų biure ir, atitinkamai, negali būti ginamos teisės į šį dizainą.

TRINITI JUREX apgynė Telecentras interesus ginče dėl nekilnojamojo turto pardavimo sandorio

Apgynėme mūsų kliento AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) interesus prieš Darnu Group dėl 6 mln. Eurų vertės nekilnojamojo turto pardavimo sandorio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad sandoris yra galiojantis. Sveikiname mūsų kontoros advokatą Kęstutį Žičkų ir komandą, kurie į šią bylą įsitraukė tik apeliacijoje ir abiejose instancijose užtikrino kliento pergalę.     

Šis teismo procesas parodo, kad nekilnojamojo turto vystytojai, įsigydami nekilnojamąjį turtą, prisiima riziką ir dėl sutarčių su trečiosiomis šalimis. Šiuo atveju ginčas kilo Nacionalinei žemės tarnybai nesutikus pirkėjams išnuomoti valstybinio žemės sklypo. Suformavus šią teismų praktiką, vystytojams reikės arba atitinkamai struktūruoti sandorius, įsivedant saugiklius, arba dar prieš sandorį įsivertinti sutarčių su trečiosiomis šalimis perspektyvas.

Jei turite klausimų dėl nekilnojamojo turto, susisiekite su mumis ir mes padėsime juos išspręsti! 

TRINITI JUREX apgynė ūkininko interesus - meteorologinės sąlygos nuo šiol gali būti force majeure aplinkybėmis

Ekstremalios meteorologinės sąlygos žemės ūkyje nuo šiol gali būti pripažįstamos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis. Tokį sprendimą priėmė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje, kurioje atstovavome Lietuvos ūkininką prieš žemės ūkio produkcijos pirkėją UAB „Agrosfera“.

Tai yra pirmas kartas šalies teismų praktikoje, kai mūsų kontoros asocijuotajam partneriui Mariui Tamošiūnui, vyresniajam teisininkui Laimonui Stančikui su komanda pavyko įrodyti, kad ūkininko sutartis buvo neįvykdyta dėl nepalankių gamtinių sąlygų, o tai buvo nenugalimos jėgos aplinkybės.

Pasaulyje vykstanti klimato kaita ir dėl to kylantys ekstremalūs gamtos reiškiniai neaplenkia ir Lietuvos. Per pastaruosius kelerius metus šalyje ne kartą buvo paskelbta ekstremalioji situacija dėl liūčių ar sausros.

Vis dėlto iki šiol žemės ūkyje vyravo nuomonė, kad sutarčių sąlygos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių buvo tik formalumas ir šiomis sąlygomis ūkininkams nebuvo realu pasinaudoti susidūrus su ekstremaliais gamtos reiškiniais. Džiaugiamės, kad situacija pasikeitė ir ūkininkai turi daugiau teisinių galimybių apginti savo interesus.

Pasitarkite su mumis, jei nesate tikri dėl sąlygų savo sutartyse!