A. Rutkauskaitė vedė mokymus apie draudimo produktų reklamos teisinį reguliavimą

Triniti

„Triniti Jurex“ Asmens duomenų apsaugos praktikos grupės vadovė Aurelija Rutkauskaitė vedė mokymus draudimo produktų platintojams apie draudimo produktų reklamos teisinį reguliavimą.