Ar nepilnametis privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį?

Triniti

Nekilnojamojo turto mokestis turi būti mokamas nepriklausomai nuo to, ar šį turtą nuosavybės teise valdo pilnamečiai, ar nepilnamečiai asmenys. Tai yra, nepilnamečiai gyventojai nėra atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo vien dėl to, kad jiems dar nėra suėję 18 metų. Šio mokesčio lengvatos yra siejamos su kitomis aplinkybėmis, pvz. nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, jeigu asmens turimų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendra vertė neviršija 150 000 Eur. Visgi, jeigu tėvų turimo tokio pobūdžio turto bendra vertė viršija 150 000 Eur, tėvams padovanojus dalį savo turto nepilnamečiam vaikui, atitinkamai skaičiuojama, ar atskirai kiekvieno asmens turimo turto vertė viršija 150 000 Eur. Jeigu tokiu atveju po dovanojimo tėvų turimo turto bendra vertė sumažėja, o vaikui padovanoto nekilnojamojo turto vertė taip pat nesiekia 150 000 Eur, tuomet šeimos mokamas nekilnojamojo turto mokestis taip pat atitinkamai sumažėja arba išvis nėra taikomas.

Nekilnojamojo turto dovanojimo sandoris turi būti tvirtinamas notariškai. Jeigu tėvai išsiskyrę, nepilnamečio turto tvarkymo teisė priklauso tam iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena. Taigi, jeigu tėvas nori dovanoti nekilnojamąjį turtą vaikui, kurio gyvenamoji vieta yra nustatyta su mama, tokiu atveju dovanojimo sandorio sudarymo metu vaiko interesus atitinkamai atstovaus mama.

Susigrąžinti vaikui padovanotą turtą nėra taip paprasta. Pirmiausia tokiam sandoriui reikės gauti teismo leidimą, kadangi be teismo leidimo yra draudžiama perleisti, įkeisti savo nepilnamečių vaikų turtą ar kitaip suvaržyti teises į jį. Jeigu tokio „susigrąžinimo“ sandorio metu vaikas vis dar bus nepilnametis, jį vėlgi atstovaus tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad padovanojus nekilnojamąjį turtą vaikui, ir po tam tikro laikui tą turtą „susigrąžinus“, t. y. jeigu vaikas padovanos šį turtą tėvams atgal, mokesčių administratorius, taikydamas turinio viršenybės prieš formą principą, gali teigti, kad dovanojimas vaikui buvo atliktas tik vieninteliu tikslu – išvengti nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo, ir nekilnojamojo turto mokestį vis tiek apskaičiuoti.

Tad prieš atliekant tokius dovanojimo veiksmus, tėvams pirmiausia reiktų įvertinti nurodytas aplinkybes.