Saulės elektrines įsirengti norintys fiziniai asmenys jau gali kreiptis dėl Valstybės paramos

Triniti

Lietuva, siekdama užtikrinti žaliosios energetikos plėtrą ir didinti aplinkai draugišką elektros energiją gaminančių vartotojų skaičių, jau ne vieną kartą ėmėsi aktyvių bei sėkmingų priemonių šiems tikslams įgyvendinti. LR Energetikos ministerija, siekdama užtikrinti tolimesnę saulės elektrinių plėtrą šalyje, nuo šių metų birželio 1 d. iki liepos 1 d. (imtinai) kviečia gyventojus teikti paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl kompensacijų už saulės elektrinių iki 10 kW įsirengimą, kai elektros energija yra naudojama namų ūkio poreikiams.

TRINITI parengė atmintinę apie pagrindines sąlygas ir žingsnius, siekiantiems pasinaudoti parama.

KAS REMIAMA?

 • Parama teikiama iki  10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms įrengti.
 • Nekompensuojamos saulės energijos elektrinės įsigijimo / įrengimo išlaidos, kurios jau apmokėtos ar priimtas sprendimas dėl apmokėjimo iš LR valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų.

KAS GALI KREIPTIS DĖL PARAMOS?

 • Priemonė skirta asmenims, sudariusiems paskolos sutartis su finansų ar kredito įstaiga po  2020 m. birželio 1 d.
 • Paskolos pradinis įnašas turi būti iki 30 % mažos galios saulės elektrinės (iki 10 kW), skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimui.
 • Paskolos sutarties terminas negali būti trumpesnis nei treji metai.
 • Suteiktos paskolos suma negali būti mažesnė nei suma, apskaičiuota pagal fiksuotą įkainį remiamam elektrinės galingumui įrengti.

KOKIOS KOMPENSACIJOS GALIMA TIKĖTIS?

 • Remiamas iki 10 kW galios saulės elektrinių įsigijimas / įrengimas.
 • Pareiškėjas gali įsigyti ir didesnę kaip 10 kW galios saulės elektrinę, tačiau kompensacinė išmoka mokama tik už saulės elektrinės iki 10 kW įsigijimą ar įrengimą.
 • Galimas kompensacijos dydis yra 381 Eur už 1 kW elektrinės galios.
 • Maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 3810 eurų.

KOKIE REIKALAVIMAI ELEKTRINĖS  ĮRENGIMO VIETAI?

 • Saulės energijos elektrinė  gali būti įrengiama tiek elektros energijos vartojimo vietoje, tiek geografiškai nutolusioje nuo elektros energijos vartojimo vietoje. Pastaruoju atveju geografiškai nutolusi saulės elektrinės dalis turi būti susieta su elektros energijos vartojimo vieta.
 • Nekilnojamasis turtas, kuriame bus įrengiama elektrinė (namas, butas, sodo namas ar žemės sklypas) privalo būti įregistruoti Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise ir negali būti areštuoti, o name/bute, kuriame bus vartojama elektros energija, neturi būti vykdoma ūkinė-komercinė veikla.
 • Jei saulės energijos elektrinė įrengiama nutolusioje nuo pareiškėjo vartojimo vietos, bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz., nuosavybės teisė, nuoma, panauda ir pan.) valdomo žemės sklypo valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne trumpiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos.
 • Jei saulės elektrinė bus įrengiama daugiabučio namo teritorijoje, privalu pateikti dokumentą, įrodantį, kad žemės sklypas priklauso daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkams. 

KOKIE REIKALAVIMAI ĮRANGAI?

 • Saulės energijos elektrinės įranga turi būti nauja (nenaudota).
 • Elektrinės įtampos keitiklis turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui. Tiek jis, tiek  saulės šviesos moduliai turi atitikti ES standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas. Elektrinės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. gamintojo efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

TERMINAI

 • Užpildytą paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai per informacinę sistemą APVIS adresu  https://apvis.apva.lt/ reikia pateikti ne vėliau kaip iki  2020 m. liepos 1 d. 17 val. Kompensacijos skyrimui neturi reikšmės paraiškos pateikimo greitis, projektai bus atrinkti konkurso būdu.
 • Saulės energijos elektrinę privalu įrengti ir pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 1 d.

Kilo klausimų? Susisiekite su Agne Varneliene agne.varneliene@triniti.lt