Teismų darbas COVID-19 karantino metu

Triniti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu šalyje įvestas karantinas atitinkamai pakoregavo ir teismų darbą. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti asmenis, jau dalyvaujančius pradėtuose procesuose, kadangi teismų darbo tvarkos pakeitimai neabejotinai pakoreguos bylų nagrinėjimo tvarką ir terminus.

  • Vadovaujantis teisėjų tarybos rekomendacijomis šalies teismuose atšaukiami karantino laikotarpiu suplanuoti teismo posėdžiai bylose, nagrinėjamose žodinio proceso tvarka. Apie posėdžių datos ir laiko pasikeitimus proceso dalyviai turi būti informuojami nutartimis.
  • Posėdžiai žodinio proceso tvarka rengiami tik neatidėliotinais atvejais (pavyzdžiui, dėl klausimų, susijusių su suėmimu, vaiko paėmimu iš nesaugios aplinkos, sprendimo). Tokiais atvejais teismuose turi būti užtikrintos saugumo priemonės, susijusios su viruso COVID-19 plitimo grėsmės prevencija – posėdžių rengimas tam skirtoje salėje, ją vėdinant ir dezinfekuojant, užtikrinant atstumą tarp proceso dalyvių ir kt..
  • Kiekvienas teismas konkrečią posėdžių rengimo tvarką nustato pats.
  • Negavus nutarties iš teismo dėl karantino metu suplanuoto žodinio proceso tvarka numatyto posėdžio rekomenduojama susisiekti su teismų atstovais telefonu ir išsiaiškinti, ar ir kuriai konkrečiai datai posėdis yra atidėtas.
  • Proceso dalyviui visais atvejais turėtų būti išsiųstas naujas šaukimas į kitai datai perkeltą teismo posėdį.
  • Atitinkamai, siekiant saugumo, pasirengimas bylų nagrinėjimui organizuojamas procesinių dokumentų būdu, t. y. nekviečiant šalių į parengiamąjį teismo posėdį, o šalims parengiant, apsikeičiant procesiniais dokumentais – dubliku ir tripliku. Šių dokumentų pateikimui reikia vadovautis teismų nutartyse nustatytais terminais. Apie šio pasirengimo būdo taikymą proceso dalyviai informuojami teismo nutartimi.
  • Karantino laikotarpiu taip pat yra apribojamas asmenų patekimas į teismo patalpas ir stabdomas tiesioginis asmenų aptarnavimas. Atsižvelgiant į tai, į teismą reiktų kreiptis raštu – registruotu paštu arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą www.e.eteismas.lt. Prie pastarosios sistemos gali prisijungti kiekvienas suinteresuotas tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, sekant pateikiamas registracijos instrukcijas.
  • Primintina, kad karantino įvedimas šalyje savaime nesustabdo teismo nustatytų procesinių terminų eigos, todėl procesiniai dokumentai turi būti pateikiami teismui iki nurodytos datos pabaigos. Jei dėl susiklosčiusios situacijos šaliai nėra galimybių pateikti teismui dokumentą ar įvykdyti kitą įpareigojimą nustatytu terminu, iki jo pabaigos patartina kreiptis į teismą raštu su prašymu nustatytą terminą pratęsti, paaiškinant tokio poreikio priežastis.
  • Manytina, kad liga, asmenų neaptarnavimas valstybinėse institucijose dėl karantino (kas gali būti aktualu proceso dalyviams renkant įrodymus ar vykdant kitus įpareigojimus), teismo turėtų būti pripažįstama svarbiomis priežastimis terminui  pratęsti.

Susisiekite su Agne agne.varneliene@triniti.lt