Kaip bus saugomi prekių ženklai Jungtinėje Karalystėje po BREXIT?

Triniti

Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė sudarė išstojimo susitarimą, pagal kurį Jungtinė Karalystė paliks Europos Sąjungą vasario 1 dieną.

Kiekvienas intelektinės nuosavybės savininkas nerimauja kokią įtaką Brexit turės jų teisėms: ar ankstesnės Europos Sąjungos teisės bus ir toliau apsaugotos Jungtinėje Karalystėje ir vice versa? Deja, tai dar nėra aišku.

Išstojimo susitarimo nuostatos anuliavo ankstesnes gaires (prašome žiūrėti žemiau) ir numato, kad per pereinamąjį laikotarpį iki 2020 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos teisė vis dar bus taikoma ir Jungtinėje Karalystėje. Tai reiškia, kad Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos ir registruoto Bendrijos dizaino reguliavimas ir jo įgyvendinimo priemonės yra pratęsiamos bent iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Šis toliau taikomas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos ir registruoto Bendrijos dizaino reguliavimas per pereinamąjį laikotarpį apima visas esmines ir procedūrines nuostatas bei atstovavimo Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje taisykles.

Taip pat visi bylų nagrinėjimai Jungtinės Karalystės biure, kurie apima atsisakymo registruoti pagrindus Jungtinės Karalystės teritorijoje, ankstesnes teises, turėtas Jungtinėje Karalystėje, ar šalis/atstovus, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Jungtinėje Karalystėje, turės tokią pačią galią kaip ir anksčiau, bent iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Sakoma, kad tuoj bus paskelbta daugiau informacijos, kas atsitiks su intelektinės nuosavybės teisėmis po 2020 m. gruodžio 31 d., tad sekite naujienas!

Prašome atkreipti dėmesį, kad žemiau esanti informacija nebėra aktuali.

Sąjungos (ES) prekių ženklai, įgyti iki Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo iš ES turėtų būti saugomi ir po išstojimo taip, kaip numato ES teisės aktai. Naujos normos galiotų tik naujai registruojamiems prekių ženklams.

Tokia pozicija yra suformuluota esamoje Brexit sutarties projekto redakcijoje. Tačiau ši redakcija vieną kartą jau nebuvo patvirtinta JK Parlamento ir vis dar išlieka tikimybė, kad nebus, kas galimai sąlygos JK išėjimą iš ES be sutarties.

Taigi, kas gi laukia Lietuvos įmonės prekių ženklų, registruotų kaip ES prekių ženklas su šiuo metu galiojančia apsauga JK, jeigu JK išstos iš ES be sutarties (no-deal exit)?

JK pateikė savo oficialią poziciją šiuo klausimu (https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal) ir nurodė, kad:

Vyriausybė užtikrins, kad nuosavybės teisės į visus esamus registruotus ES prekių ženklus ir toliau būtų saugomos ir būtų vykdomos Jungtinėje Karalystėje suteikiant JK įregistruotą lygiavertį prekių ženklą.

Teisių turėtojai, turintys esamą jau registruotą ES prekių ženklą, gaus naują JK suteiktą lygiavertę teisę, kuri įsigalios JK išstojus iš ES ir tai pareikalaus minimalių teisių turėtojo administracinių pastangų bei lėšų (visgi, tikėtina, kad tam tikras mokestis bus taikomas). Tada prekių ženklas bus traktuojamas taip, tarsi jis būtų prašomas ir įregistruotas pagal JK teisę, tačiau turės ankstesnio ES prekių ženklo pirmumo teisę.

Kiek kitokia situacija jau bus su tik pareikštais registruoti, bet dar neregistruotais, ES prekių ženklais – apsauga JK jiems nebus suteikta ir teisių turėtojas turės teikti atskirą paraišką JK, tačiau turės galimybę pasinaudoti ankstesne ES prekių ženklo pateikimo data.

Taigi, ES prekių ženklams JK teritorijoje siekiama užtikrinti apsaugą net ir po BREXIT‘o“, nepriklausomai nuo to, ar išėjimas bus su sutartimi, ar be sutarties. Bet kuriuo atveju visos Lietuvos įmonės turi pasitikrinti savo turimus prekių ženklus ir sekti tolesnes JK prekių ženklų tarnybos gaires, nes praleidus jų nurodymus yra didelė rizika netekti savo prekių ženklo apsaugos JK.  Išimtiniais atvejais, rekomenduojame jau dabar teikti registruoti prekių ženklą atskirai tik JK.