Aurelija Rutkauskaitė tapo Lietuvos patentine patikėtine

Triniti

Džiaugiamės ir sveikiname TRINITI asocijuotąją partnerę ir advokatę Aureliją Rutkauskaitę tapus Lietuvos patentine patikėtine. Patentinis patikėtinis teikia konsultacijas pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais ir atstovauja fiziniams ir juridiniams asmenims Valstybiniame patentų biure, taip pat šiems palaikant santykius su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Aurelija yra sukaupusi didžiulę patirtį intelektinės nuosavybės ir žiniasklaidos teisės bei intelektinės nuosavybės ginčų nagrinėjimo srityje, o šiuo metu pagrindinė Aurelijos veiklos sritis – asmens duomenų apsauga.