Linui Sabaliauskui įteiktas Maltos ordino “Cross pro Merito Melitensi” apdovanojimas

Triniti

2018 m. balandžio 19 d. Vienoje, Austrijoje, Maltos ordino ambasadorius J.E. Manfred Leo Mautner Markhof įteikė advokatų kontoros TRINITI vadovaujančiajam partneriui advokatui Linui Sabaliauskui Maltos ordino “Cross pro Merito Melitensi” apdovanojimą.

Tai aukščiausias Maltos ordino apdovanojimas, skiriamas už ypatingus nuopelnus skatinant labdaringą veiklą, savanorystę, humanitarines vertybes ir paramą kenčiantiesiems.

Maltos ordino apdovanojimas “Pro Merito Melitensi” įsteigtas 1920 metais. Juo apdovanojami vyrai ir moterys, aktyviai propaguojantys krikščioniškas vertybes bei labdaringus darbus.