Teismų praktika: priimta svarbi nutartis paslaugų teikėjams dėl vartojimo sutarčių

Triniti

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) priėmė svarbų sprendimą visiems paslaugų teikėjams ir jų klientams byloje dėl nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų. Advokatų kontora TRINITI, atstovavusi ieškovą byloje, apskundė žemesnės instancijos teismo sprendimą. LAT pateiktame kasaciniame skunde argumentuojama, kad remiantis ES teisės aktais, teismas turi pareigą vertinti sutarties sąlygų sąžiningumą, net nesant ieškovo prašymo.

LAT išaiškino, kad remiantis Europos Sąjungos Direktyva dėl nesąžiningų sąlygų su vartotojais, vartotojo padėtis yra mažiau palanki nei pardavėjo ar tiekėjo tiek dėl galimybių derėtis, tiek dėl informacijos lygio ir dėl to yra priverstas sutikti su pardavėjo ar tiekėjo iš anksto nustatytomis sąlygomis ir negali daryti įtakos jų turiniui. Atsižvelgiant į tokią mažiau palankią padėtį, nustatyta, kad nesąžiningos sąlygos nėra privalomos vartotojui.

Svarbu yra tai, kad LAT pažymėjo, jog būtent nacionalinis teismas turi nustatyti, ar nagrinėjamo atvejo aplinkybėmis tokia sąlyga atitinka Direktyvoje įtvirtintus sąžiningumo, teisių ir pareigų pusiausvyros ir skaidrumo reikalavimus. Tarp vartotojo ir pardavėjo/tiekėjo egzistuojanti nelygybė gali būti kompensuota tik teismo, į kurį kreiptasi su tokiais ginčais, aktyviais veiksmais, kurie nesusiję su sutartinių santykių subjektais.

LAT įtvirtina, kad teismai privalo vertinti sutarties sąlygų sąžiningumą, nepaisant to, kad vartotojas to neprašo, o konstatavus, kad tirtos sąlygos pripažįstamos nesąžiningomis – panaikinti jų galiojimą.

Ieškovą teisme atstovavęs advokatas Deivis Valiulis teigia, jog tokia LAT nutartis svarbi visiems paslaugų teikėjams ir pardavėjams, nes tai reiškia, kad teks atidžiai peržvelgti jau parengtas ir rengiamas sutartis su klientais bei vartotojais.

„Pastaroji Aukščiausiojo teismo nutartis reiškia, jog paslaugų teikėjams reikia būti ypač atidiems rengiant vartojimo sutarčių sąlygas ir atkreipti ypatingą dėmesį į sąlygų sąžiningumą bei tai, kad vartotojo padėtis teismų praktikoje vertintina kaip mažiau palanki nei tiekėjo. Toks teismo sprendimas reiškia, jog net tais atvejais, kai teisminis ginčas kils ne dėl sąlygos sąžiningumo, teismai privalės vertinti ir tai, ar vartojimo sutarties sąlyga yra iš principo sąžininga, o ją pripažinus nesąžininga – tokia sąlyga vartotojui nebegalios“, – kalbėjo advokatas D. Valiulis.