Nekilnojamojo turto verslo būtinybė – kokybiškai paruošta rangos sutartis

Triniti

Didžiausi nekilnojamojo turto (NT) vystytojo rūpesčiai yra pasirinkti patikimus rangovus, kurie statybos darbus atliks kokybiškai ir laiku. Kilus ginčui su rangovais NT vystytojas gali patirti nuostolių tiek dar atliekant statybos darbus, tiek po jų užbaigimo. Darbo terminai ir kokybė ypač svarbūs tais atvejais, kai statinius ketinama parduoti. Praktikoje neretai pasitaiko atvejų, kai per garantinį terminą statinio ar patalpų statinyje pirkėjas reikalaują pardavėjo, kuris dažniausiai būna ir statytojas, neatlygintinai pašalinti patalpų, pavyzdžiui, buto, defektus. Statytojas turi pašalinti nustatytus defektus, net jei rangovas dėl gerai neparengtos rangos sutarties atsisako tuos defektus ištaisyti arba bankrutuoja. Nuostolių gali atsirasti ir dėl to, kad darbų metu tenka spręsti ginčus su rangovu, dėl šios priežasties sustoja darbai ir nepavyksta išlaikyti numatytų terminų.

Kaip parengti rangos sutartį

Praktika rodo, kad pradedant statybos darbus labai svarbu atidžiai pasirinkti rangovus ir kvalifikuotai parengti rangos sutartis.

Rangos sutartyje svarbu numatyti ne tik reikalingus statybos darbus bei jų atlikimo terminus. Tokiose sutartyse taip pat būtina aptarti klausimus, dėl kurių praktikoje tarp užsakovo ir rangovo kyla daugiausiai ginčų. Be to, reikia iš anksto numatyti šalių teises ir pareigas sprendžiant šiuos klausimus bei numatyti rangovo prievolių įvykdymą užtikrinančias sąlygas. Rangos sutarties sąlygos turi būti tokios, kad rangovas būtų suinteresuotas tinkamai ir laiku vykdyti visus savo sutartinius įsipareigojimus, nepažeisti rangos sutarties ir bendradarbiauti su statytoju. Sutartis ruošiantys teisininkai, siekdami išvengti nuostolių statytojui, turi siekti palengvinti ginčų dėl statybos darbų kokybės ir terminų sprendimą, suteiktų statytojui tam tikras garantijas tuo atveju, jei rangovas tampa nemokus.

Kilus ginčams su rangovais ne mažiau svarbu yra turėti tinkamų įrodymų apie rangovo nevykdomas arba netinkamai vykdomas prievoles. Rangovai dažnai siekia išvengti atsakomybės teigdami, kad darbų defektai atsirado dėl paties statytojo ar kitų statybos dalyvių kaltės. Tad statytojui itin svarbu įvairius nurodymus dėl statybos darbų kokybės ir atlikimo terminų rangovui reikšti raštu, statytojo ir rangovo tarpusavio susitarimus dėl statybos darbų sudarinėti raštu, tinkamai užfiksuoti statybos darbų defektus. Tokiu atveju ginčą su rangovu sprendžiant teisme statytojas ne tik turėtų rangovo prievolių pažeidimą pagrindžiančius įrodymus, tačiau taip pat galėtų gintis nuo galimų rangovo kaltinimų. Nors pretenzijų, įvairių raštų bei susitarimų rengimui reikia skirti nemažai laiko, tačiau tai gali padėti statytojui įrodinėjant rangovo atsakomybę dėl statytojo nuostolių susidarymo.