Kaip Brexit gali paveikti Lietuvos įmonių prekių ženklų ir dizaino teises Jungtinėje Karalystėje?

Triniti

Ketvirtadienį viso pasaulio akys nukrypo į Jungtinę Karalystę – penktadienį jos gyventojai nusprendė išstoti iš Europos Sąjungos (ES). Tai neabejotinai labai reikšmingas sprendimas ne tik JK gyventojams ir verslininkams, bet ir visoms įmonėms, turinčioms reikalų su Jungtine Karalyste. Kai kurioms iš jų JK pasitraukimas iš ES reiškia ne tik didesnius iššūkius, bet ir papildomas išlaidas. Viena iš pirmųjų problemų, galinčių kilti – prekės ženklo ir dizaino apsauga. Šis klausimas tiesiogiai paveiks nemažą skaičių įmonių – 1996-2016 m. paduota daugiau nei 1 500 000 prekės ženklo registracijos paraiškų: Vokietijoje – daugiau nei 260 000, Lietuvoje – apie 1700. Iki 2016 m. paduota apie 1 000 000 dizaino paraiškų: Lietuvos įmonės pateikė apie 500.

Šiuo metu beveik 2000 Lietuvos pareiškėjų saugo savo prekių ženklus Jungtinėje Karalystėje (JK) Europos Sąjungos (ES) prekių ženklo pagalba, dar 500 saugo dizainą. Abi šios apsaugos formos kaip visuma galioja visoje ES teritorijoje, t.y. 28 valstybėse. Kas atsitiks su šių prekių ženklų ir dizaino apsauga JK?

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką paraiškos įregistruoti ES prekių ženklą ir dizainą paduodamos vienai institucijai ESINT (EUIPO). Po prekės ženklo ar dizaino registravimo jų apsauga galioja visoje Europos Sąjungoje. Tad ES prekių ženklo ir dizaino galiojimas JK yra neatsiejamai susijęs su JK naryste ES.

Šiuo metu nėra numatyta procedūra, ką reikėtų daryti JK išstojus iš ES, tačiau be jokios abejonės, JK ir ES turės aptarti šį klausimą išstojimo sąlygose ir numatyti pačias geriausias sąlygas prekių ženklų ir dizaino savininkams.

Apsauga automatiškai nesibaigs

Pabrėžtina, kad prekių ženklų savininkams nerimauti nereikia, nes ES prekių ženklo ir dizaino apsauga JK automatiškai nesibaigs ir jų savininkams bus suteiktas pereinamasis laikotarpis, per kurį jie galės įgyvendinti savo teises į prekių ženklus ar dizainą JK. Tikėtina, po Brexit ES prekių ženklų ir dizainų savininkai turės arba pateikti atskiras nacionalines paraiškas JK, arba perkelti ES prekių ženklo apsaugą JK teritorijoje konversijos pagalba.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad prekės ženklo arba dizaino registravimas atskirai JK gali papildomai kainuoti. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką prekės ženklo registravimui pateikiama viena paraiška ir sumokėti už ją reikia tik kartą, kad ženklas ar dizainas būtų apsaugotas visoje ES. Jei teks atskirai registruoti ženklą ar dizainą JK – tikėtina, susimokėti teks dar kartą.

ES prekių ženklas

 

  • Galioja visoje ES – 28 valstybėse
  • Paraiška paduodama vienai instituacijai ESINT (EUIPO)
  • Tik viena paraiška, pateikiama viena kalba, sumokamas tik vienas mokestis, reikalingas tik vienas atstovas
  • 1996-2016 m. paduota daugiau nei 1 500 000 paraiškų: Vokietija – daugiau nei 260 000, Lietuva – apie 1700

 

ES dizainas

 

  • Galioja visoje ES – 28 valstybėse
  • Paraiška paduodama vienai instituacijai ESINT (EUIPO)
  • Tik viena paraiška, pateikiama viena kalba, sumokamas tik vienas mokestis, reikalingas tik vienas atstovas
  • Iki 2016 m. paduota apie 1 000 000 paraiškų: Lietuva – apie 500