Prieš mokėdami baudas mokesčių inspekcijai – derėkitės

Triniti

Pastaruoju metu Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) itin intensyviai vykdo mokesčių mokėtojų patikrinimus. Tokių patikrinimų metu tikrinami tiek fiziniai asmenys – ūkininkai, asmenys, vykdantys kitokią individualią veiklą, pagal darbo sutartis dirbantys gyventojai, užsieniečiai, turintys leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, tiek ir juridiniai asmenys – uždarosios akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, individualios įmonės ir kt. Tokių patikrinimų metu Valstybinė mokesčių inspekcija tikrinamo asmens atžvilgiu priskaičiuoja ne tik mokesčių sumas, tačiau ir delspinigius bei paskiria baudas už mokesčių įstatymų pažeidimus. Šios sankcijos dažnai sudaro tokią pačią ar kartais net didesnę sumą net už priskaičiuotus mokesčius.

Sumą galima sumažinti ir perpus

Visgi, ne visi mokesčių mokėtojai žino, kad patikrinimo metu dėl priskaičiuotų mokesčių, delspinigių bei baudų dydžio su mokesčių inspekcija gali derėtis. Tokią galimybę numato Mokesčių administravimo įstatymas. Derybų metu mokesčių mokėtojas ir mokesčių inspekcija gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio, kuriame šalių sutarto mokesčio, delspinigių bei baudų dydžio nei viena iš susitarimo šalių vėliau nebeturi teisės ginčyti.

Tokia galimybė nėra tik teorinė  – ne kartą yra tekę atstovauti mokesčių mokėtojus derybose su mokesčių inspekcija, pavyzdžiui,  2015 metais vykdytų derybų su Vilniaus apskrities valstybine mokesčių inspekcija metu priskaičiuotų mokesčių, delspinigių bei baudų suma sumažinta beveik 40 procentų; 2014 metais vykdytų derybų su Panevėžio apskrities valstybine mokesčių inspekcija metu pasirašytas susitarimas, kuriuo mokesčių, delspinigių bei baudų suma sumažinta daugiau kaip perpus.

Beveik visais atvejais rekomenduojama siūlyti mokesčių administratoriui pradėti derybas dėl priskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir baudų dydžio. Visgi tokiu atveju derėtų nepamiršti, kad prieš einant į derybas, reikalinga atlikti išsamią situacijos teisinę ir finansinę analizę ir mokesčių administratoriui pateikti svarius argumentus, kodėl, mokesčių mokėtojo vertinimu, priskaičiuotos sumos galėtų būti mažesnės. Priešingu atveju mokesčių administratorius gali nesutikti sudaryti tokio pobūdžio susitarimą.

Siūlyti pradėti derybas dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio mokesčių mokėtojas gali tiek vietiniam mokesčių administratoriui – apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai – tiek centriniam mokesčių administratoriui – Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tai priklauso nuo to, kokiame etape vyksta mokestinio patikrinimo ar jau prasidėjusio mokestinio ginčo procedūra. Mokesčių administravimo įstatymas numato, kad toks susitarimas tarp mokesčių mokėtojo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos gali būti pasirašomas mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu, taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo etapų metu.

Derėtis galima ir pakartotinai

Nepavykus su mokesčių administratoriumi pasiekti susitarimo, derėtų nepamiršti, kad mokesčių mokėtojas gali pateikti siūlymą deryboms pakartotinai, turėdamas papildomų įrodymų bei argumentų, kuriais remiantis Valstybinė mokesčių inspekcija galėtų sutikti pradėti derybas iš naujo. Pavykus pasiekti susitarimą su Valstybine mokesčių inspekcija ir mokesčių mokėtojui neturint pakankamai lėšų iškart sumokėti visą priskaičiuotą sumą, mokesčių mokėtojas toliau gali inicijuoti mokestinės paskolos sutarties sudarymo procedūrą – teikti prašymą mokesčių administratoriui atidėti arba išdėstyti susitarime nurodytą mokestinę nepriemoką.

Taigi, prieš nutardami kilusį mokestinį ginčą dėl priskaičiuotų mokesčių, delspinigių bei baudų spręsti tik teismo keliu, mokesčių mokėtojai turėtų įvertinti galimybę siūlyti Valstybinei mokesčių inspekcijai pradėti derybas dėl priskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio, papildomai atkreipiant dėmesį į tai, jog ši procedūra administruojant muitus netaikoma.