Naujasis Darbo kodeksas: bent 12 namų darbų, kuriuos turi atlikti darbdaviai

Triniti

Antradienį, birželio 21 d., Seimas priėmė naująjį Darbo kodeksą. Per vieną dieną įvyko balsavimas dėl kelių šimtų kodekso straipsnių. Nors naujasis Darbo kodeksas įsigalios tik nuo kitų metų sausio 1 d., tačiau verslininkams jau šiandien reikėtų susirūpinti ir imtis veiksmų. Trumpai apžvelkime, kokius svarbiausius namų darbus reikia nuveikti iki sausio 1 d.

Pirma, pasirūpinti nauja darbuotojų atostogų tvarka. Iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo kasmetinės atostogos skaičiuojamos kalendorinėmis dienomis, mokant vidutinį darbuotojo darbo užmokestį. Kasmetinių atostogų suteikiama 28 kalendorinės dienos. Dirbant pirmuosius metus, atostogos paprastai suteikiamos po 6 mėnesių nepertraukiamo darbo įmonėje, o už antruosius – bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę.

Nuo sausio 1 d. darbuotojams bus suteikiamos 20 darbo dienų kasmetinių atostogų, t.y. į atostogų laiką nebebus įtraukiami savaitgaliai ir šventinės dienos. Anksčiau šalims buvo leista susitarti dėl to, ar įtraukti į atostogų dienas ir prieš arba po darbo dienų esančias dienas, tačiau dabar tokios galimybės nebebus – atostogomis bus laikomos tik darbo dienos. Nuo Naujųjų metų keičiama ir nepertraukiamų atostogų trukmė – 14 kalendorinių dienų keičia 10 darbo dienų.

Antra, keisti individualių darbo sutarčių turinį su darbuotojais, kurių darbo užmokestis ne mažesnis kaip 2 šalies vidutiniai darbo užmokesčiai (VDU). Nuo kitų metų leidžiama nukrypti individualiose darbo sutartyse nuo imperatyvių Darbo kodekso normų, jei darbuotojo darbo užmokestis ne mažesnis kaip 2 šalies VDU ir pasiekiamas darbdavio bei darbuotojo interesų balansas.

Trečia, pasirūpinti dėl viršvalandžių apskaitos. Pagal naująjį Darbo kodeksą darbuotojams bus galima dirbti 60 valandų daugiau viršvalandžių nei iki šiol – bendra suma per metus turės neviršyti 180 valandų. Kolektyvinėje sutartyje bus galima susitarti ir dėl ilgesnės viršvalandžių trukmės. Pabrėžtina, kad nuo Naujųjų metų už viršvalandžius bus galima atsiskaityti ne tik pinigais, bet ir papildomomis atostogų dienomis.

Ketvirta, darbdaviai turės pakeisti nekonkuravimo susitarimus atsisakant kompensacijos darbuotojui už nekonkuravimą darbo santykių metu, nes tokios kompensacijos už tai, kad darbuotojas nekonkuruos darbo santykiu metu mokėti nebereikės.

Penkta, nuo Naujųjų metų Darbo kodekse numatomos devynių rūšių darbo sutartys: laikinosios, darbo vietos dalijimosi, projektinio darbo, pameistrystės darbo, nenustatytos apimties, darbo keliems darbdaviams sutartys. Tokiu būdu darbo santykių reguliavimas taps laisvesnis, darbdaviams atsiranda galimybė sudaryti įvairaus pobūdžio sutartis, atitinkančias darbo pobūdį.

Šešta, nuo Naujųjų metų naikinamos trumpalaikės darbo sutartys. Darbdaviai iki sausio 1 d. tokias sutartis turėtų pakeisti viena iš devynių įtvirtinamų darbo sutarčių formų.

Septinta, naujajame Darbo kodekse keičiama nuostata dėl terminuotų darbo sutarčių – jas bus leista sudaryti net ir tada, jei dėl to darbuotojai ir darbdaviai nesusitars kolektyvinėje sutartyje. Taip pat numatoma, kad tokių sutarčių ateityje galės būti ne daugiau nei 20 proc. visų darbo sutarčių įmonėje.

Aštunta, susipažinti su nauja išeitinių išmokų mokėjimo tvarka. Jei darbdavys savo iniciatyva atleidžia darbuotoją, įmonėje dirbantį vienerius ar daugiau metų, jam skiriama dviejų vidutinių darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jei asmuo dirba trumpiau nei vienerius metus, išmoka siekia pusės darbo užmokesčio dydį.

Penkerius ir daugiau vienoje vietoje dirbusiems darbuotojams papildomai bus mokamos kompensacijos iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo, į kurį įmokas turės mokėti darbdaviai. Šiandien tokio fondo dar nėra.

Devinta, sutrumpėja įspėjimo apie atleidimą iš darbo be darbuotojo kaltės terminas. Nuo Naujųjų metų darbuotojai turės būti įspėjami prieš mėnesį iki atleidimo dienos. Darbuotojams, įmonėje dirbantiems iki metų laiko, šis terminas trumpinamas perpus – prieš dvi savaites. Dvigubai ilgesni įspėjimo apie atleidimą terminai nuo sausio 1 d. bus taikomi darbuotojams, kurie augina vaikus iki 14 metų ir kuriems iki pensijos likę mažiau kaip penkeri metai, trigubinami – jei iki senatvės pensijos lieka mažiau kaip dveji metai, taip pat neįgaliesiems.

Dešimta, nuo kitų metų sausio 1 d. bus galima sudaryti nenustatytos apimties darbo sutartis, o tokias sutartis sudarę darbuotojai bus įpareigoti atlikti numatytąsias funkcijas darbdavio kvietimu, o darbdavys turės sumokėti darbuotojui už jo atliktą darbą. Minimaliai darbdavys turės nenustatytos apimties darbo sutartį sudariusiam darbuotojui apmokėti 8 val. per mėnesį, net jei šis nebus paprašyti atlikti darbų.

Vienuolikta, nuo Naujųjų metų darbdaviai privalo inicijuoti Darbo tarybų steigimą, su kuriomis turės vykdyti informavimo ir konsultavimo procedūras.

Dvylikta, naujajame Darbo kodekse keičiama nuostata dėl nėščios darbuotojos atleidimo – nuo sausio 1 d. darbdavys negalės įspėti apie darbo sutarties nutraukimą nėščios darbuotojos nuo darbdavio sužinojimo apie darbuotojos nėštumą dienos iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai. Taip pat šiuo laikotarpiu nebus galima priimti sprendimo nutraukti darbo sutartį kitais pagrindais. Be to bus galima nutraukti terminuotas darbo sutartis su nėščiomis darbuotojomis jų nėštumo laikotarpiu