Nepatenkintiems preke ar paslauga e. parduotuvėse – nauja galimybė

Triniti

Prekes ar paslaugas perkantiems internete bei tokiu  būdu jas teikiantiems asmenims teks prisitaikyti prie naujos ginčų sprendimo tvarkos – su problema susidūrusiems ar preke arba paslauga nepatenkintiems vartotojams atsiranda nauja galimybė kilusį ginčą su teikėju išspręsti internetu. Tiesa, tokį skundą pateikti gali ne tik vartotojai, bet ir pirkėju nepatenkinti verslo subjektai.

Iki šių pakeitimų nemaža dalis internetu įsigytomis prekėmis ar paslaugomis nusivylusių vartotojų nesiskųsdavo institucijoms, bijodami sudėtingo ir ilgai truksiančio proceso. Tačiau naujasis ginčų sprendimo būdas bus pigesnis ir spartesnis, nei jau įprastas kreipimasis į teismą. Šiuo požiūriu jis naudingas ir verslo subjektams, nes suteiks galimybę išvengti didelių išlaidų teisminiams procesams.

Naudotis paprasta, tačiau leistina ne visiems

 Nuo šių metų vasario 15 d. internetinės parduotuvės ar paslaugų teikėjai privalo vartotojams pateikti savo klientams lengvai prieinamą nuorodą į Europos Komisijos Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą.

Tais atvejais, kai vartotojai susiduria su problemomis internetu perkant prekes ar paslaugas, šie gali pasinaudoti EGS platforma ir kilusį ginčą išspręsti internetu. Tokia pati galimybė suteikiama ir verslininkams.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šia platforma naudotis galima tik tuo atveju, kai pirkėjas gyvena Europos Sąjungoje (ES), o pardavėjas yra čia įsisteigęs.

Norintiems pasinaudoti EGS platforma tereikia sistemoje užpildyti skundo formą, kuri bus persiunčiama kitai šaliai. EGS platforma veikia vieno langelio principu ir suteikia galimybę ES vartotojams ir ūkio subjektams spręsti tarpusavio ginčus tiek dėl šalies viduje, tiek už jos ribų įsigytų prekių ar paslaugų. Platformoje teikiama vertimo paslauga tiems atvejams, kai tenka spręsti skirtingose ES šalyse esančių subjektų ir asmenų ginčus.

Užpildžius skundo formą, per 30 dienų šalys turi susitarti dėl ginčų sprendimo įstaigos, kuri nagrinės kilusį ginčą. Tokie ginčai perduodami su EGS susietoms ir šalių atrinktoms nacionalinėms alternatyvaus ginčų sprendimo įstaigoms. Šalims pasiekus tokį susitarimą, ginčų sprendimo įstaiga per 90 dienų pateikia išvadą.

Tiesa, ginčo šalys gali nesutarti dėl ginčų sprendimo įstaigos, kuri nagrinės ginčą, ir tokiu atveju ginčas bus nagrinėjamas šalies įstatymų įtvirtintu būdu. Taip pat pabrėžtina, kad ginčų sprendimas naudojantis EGS platforma tėra alternatyvus, ir vartotojai vis dar gali kreiptis į teismą, jei to pageidauja.

Verslininkai turi pasiruošti

Verslininkams, užsiimantiems elektronine prekyba, reikia pasiruošti naujosios tvarkos įgyvendinimui. Visi prekių ar paslaugų teikėjai savo internetiniuose puslapiuose turi informuoti vartotojus apie galimą alternatyvų ginčų sprendimo būdą bei pateikti savo elektroninio pašto adresą. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog vartotojų informavimas turi būti aiškus bei su interaktyvia nuoroda, kuri nukreiptų vartotojus į šią ginčų sprendimo platformą.

Už vartotojų teisių pažeidimą pirmą kartą pardavėjui, paslaugų teikėjui gali būti skiriama bauda nuo 144 iki 1448 EUR.

Internetu greitai ir pigiai ginčų sprendimą galės inicijuoti ir verslininkai. Tiesa, skundą prieš vartotoją galima pateikti tik tada, kai šis gyvena Belgijoje, Lenkijoje, Liuksemburge bei Vokietijoje.