Rangovo atsakomybė už nelegalų subrangovo darbuotojų darbą

Triniti

Pagal 2015 m. balandžio mėnesio Lietuvos Respublikos Seimo priimtus LR darbo kodekso ir LR Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo pakeitimus statybų rangovui kils subsidiari atsakomybė už subrangovo pažeidimus dėl nelegalaus darbo. Iki šiol teisės aktai nenumatė galimybės taikyti rangovo atsakomybės kartu su subrangovu už paminėtus pažeidimus.

LR Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas numato nuo 868 iki 2896 eurų baudą darbdaviams – juridiniams asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbusį trečiosios šalies pilietį bei baudą nuo 2896 iki 5792 eurų dydžio baudą už pakartotinį pažeidimą. Be baudų paminėtame įstatyme numatytos ir papildomos mokestinės pareigos darbdaviui: sumokėti nelegaliai dirbusiam trečiosios šalies piliečiui atlyginimą už darbą, mokesčius, susikaupusius delspinigius arba baudas bei trečiosios šalies piliečio grąžinimo išlaidas ir kitas mokestines prievoles.

Įsigaliojus LR darbo kodekso ir LR Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo pakeitimams, subrangovo pažeidimai dėl nelegalaus darbo tampa ne tik paties subrangovo, bet ir rangovo problema, kurios prevencijai turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys.

Paminėti įstatymo pakeitimai numato galimybę atleisti rangovą nuo subsidiarios atsakomybės, jeigu subrangovas per 3 darbo dienas nuo darbo sutarties sudarymo neinformuoja rangovo apie darbo sutarties sudarymą su trečiosios šalies piliečiu ir tais atvejais, kai subrangovas nepateikia turimos informacijos (dokumentų) apie darbo sutarties su trečiosios šalies piliečiu sudarymą rangovui prašant. Nepaisant numatytų atleidimo nuo atsakomybės pagrindų, siekdami išvengti galimų nuostolių dėl neteisėtų subrangovo veiksmų, rangovai turėtų skirti didesnį dėmesį rangos sutarčių nuostatoms dėl subrangovo pareigų ir atsakomybės už nelegalų darbą.