Daugėja ketinimų „Je suis Charlie“ šūkį registruoti prekių ženklu

Triniti

Po to, kai š. m. sausio 7 dieną Paryžiuje užpuolikai įsiveržė į „Charlie Heddo“ redakciją ir nužudė 12 žmonių, tiek spaudoje, tiek socialiniuose tinklaraščiuose ar viešuose renginiuose, žmonės, pasisakydami už žodžio bei saviraiškos laisvę, pradėjo naudoti šūkį „Je suis Charlie“. Taip pat atsirado eilė asmenų, kurie šį šūkį pabandė registruoti kaip prekių ženklą ir įgauti išimtines teises į jį. BBC duomenimis, Prancūzijoje per 50 asmenų padavė prekių ženklų „Je suis Charlie“ paraiškas.

Taip pat atsirado tokių asmenų, kurie siekė prekių ženklus „Je suis Charlie“ registruoti visoje Europos Sąjungoje. Nepaisant to, kad Vidaus Rinkos Derinimo Tarnyba (prekių ženklams ir dizainui) – institucija, registruojanti Bendrijos prekių ženklus – nekomentuoja atskirų prekių ženklų paraiškų ar jų registracijų, tačiau susidariusiu atveju ši tarnyba išreiškė savo oficialią poziciją.

Anot tarnybos, „Je suis Charlie“ prekių ženklų suteikiamos išimtinės teisės gali susikirsti su visuomenės interesais. Tikėtina, jog tokie prekių ženklai neatitiktų absoliučių reikalavimų, keliamų Bendrijos prekių ženklui, t. y. šie ženklai būtų laikomi neturinčiais skiriamojo požymio ir prieštaraujančiais viešajai tvarkai arba nusistovėjusiems moralės principams ir dėl to neregistruotini.

Taip pat, „Je suis Charlie“ šūkis negalėtų būti saugomas nei autorių teisių, kadangi nėra laikomas kūrybinės veikos rezultatu, nei konkurencijos teisės nuostatomis, nes vargu ar šio šūkio naudojimas gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, kas yra draudžiama LR konkurencijos įstatymu. Kita vertus, įmonėms negali būti draudžiama šį šūkį naudoti savo įmonės veikloje siekiant išreikšti savo poziciją žodžio, saviraiškos laisvės ar kitu aspektu.