Naujoji panikos banga „Facebook“ neturi pagrindo

Triniti

Pastaruoju metu, socialiniam tinklapiui „Facebook“ paskelbus naujas privatumo bei puslapio naudojimosi taisykles, „Facebook“ naudotojai ėmė dalintis pareiškimu, jog „visiems asmens duomenims, nuotraukoms, korespondencijai ir kt. yra taikomos autorių teisės (Berno konvencija). Dėl komercinio naudojimo visko, kas paminėta, kiekvienu konkrečiu atveju reikia mano raštiško sutikimo“. Be to, neva nepasidalinus šia žinute, pastarosios asmens teisės nebus saugomos.

Intelektinė nuosavybė saugoma ir be atskiro pranešimo

Dalinimasis minėta žinute plinta, nes dauguma nežino, kad asmens intelektinė nuosavybė būtų saugoma, nereikia atskirai apie tai pranešti. Tiek Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, tiek tarptautinių sutarčių nuostatos yra taikomos nepaisant to, ar asmuo praneša, jog jo kūrinys yra autorių teisių objektas ar ne. Kitais žodžiais tariant, egzistuoja autorystės prezumpcija. Taigi, bendra taisyklė teigia, jog kūrinys yra saugomas, jeigu nėra nustatyta kitaip.

Naujoji „Facebook“ slapukų ir asmens duomenų politika nepakeitė autorių teisių reguliavimo

Iš tiesų „Facebook“ naudojimosi taisyklių intelektinės nuosavybės apsaugos nuostatos nesikeičia jau daugiau nei metus, o naujosios nuostatos yra orientuotos į taip vadinamų „slapukų“ ir kitų asmens duomenų naudojimą, kurie nėra susiję su autorių teisių apsauga. Naujai priimtomis nuostatomis „Facebook“ siekia kuo aiškiau pateikti, kokiu tikslu bus renkami asmens duomenys ir kokių naujovių įgyvendinimui tie asmens duomenys bus skirti. Dėl to, manytina, kad tokia „Facebook“ politika yra labiau sveikintina, nei kritikuotina.

„Facebook“ gali naudoti jūsų nuotraukas, jei tai leidžia jūsų privatumo bei programų nustatymai

Kita vertus, minėta „Facebook“ naudojimosi politika nustato, jog asmuo, naudodamasis „Facebook“, sutinka suteikti neišimtinę, perleidžiamą, neatlygintiną ir visame pasaulyje galiojančią licenciją naudoti intelektinės nuosavybės objektus paskelbtus ar susijusius su „Facebook“ (pavyzdžiui, nuotraukas). Tačiau šis naudojimas galimas tik tuo atveju, jeigu jį (dalinimąsi su visais asmenimis) leidžia pats naudotojas savo privatumo bei programų nustatymuose. Taigi, jeigu naudotojas nepageidauja, kad „Facebook“ naudotų jo nuotraukas kokiu nors būdu – reikėtų tai nustatyti privatumo nustatymuose.

Bet kokiu atveju, visuotinai pripažįstama bendra taisyklė teigia, jog autorių teisėmis saugomo kūrinio negalima naudoti be autoriaus sutikimo ir nenurodant to autoriaus. Todėl nei „Facebook“, nei kiti asmenys negali komerciniais tikslais naudoti nuotraukų ar filmuotos medžiagos be autoriaus sutikimo.

Norite dalintis kitų nuotraukomis – paskelbkite jų autorių

Taigi, kodėl „Facebook“ socialiniame tinkle iš viso galima dalintis kitiems asmenims priklausančiomis nuotraukomis? Autorių teisėje galioja kūrinio atgaminimo asmeniniais tikslais išimtis, kuri teigia, jog be kūrinio autoriaus arba kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo fiziniam asmeniui išimtinai savo asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais leidžiama atgaminti teisėtai išleisto ar viešai paskelbto kūrinio egzempliorių. Tačiau pažymėtina, jog šiuo atveju vis tiek yra būtina pažymėti, kas yra tikrasis kūrinio autorius.

Žinutės platinimas „Facebook“ siekiant apsaugoti savo intelektinę nuosavybę neturi prasmės

Apibendrinant galiojantį teisinį reguliavimą ir naująsias „Facebook“ taisykles, galima teigti, kad minėtos žinutės platinimas „Facebook“ profilyje neturi jokios realios reikšmės – autorių teisės ir jų objektai yra saugomi bet kokiu atveju.