Euro įvedimas: teisės klausimų atmintinė verslui

Triniti

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungs prie euro zonos. Tai lems tam tikrus pokyčius bendrovių teisę reglamentuojančiuose teisės aktuose, todėl norime atkreipti dėmesį į svarbiausius šių pokyčių aspektus ir pasidalinti rekomendacijomis.

Euro įvedimo įstatyme įtvirtintas   sutarčių tęstinumo principas, pagal kurį lito išėmimas iš apyvartos nepakeičia jokių teisinių dokumentų sąlygų, neatleidžia nuo teisinių dokumentų vykdymo pareigos ar nepateisina jų nevykdymo, o juose nurodytos vertės litais reikš pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą perskaičiuotas ir nustatyta tvarka suapvalintas vertes eurais.

Remiantis šia nuostata nėra privaloma pasirašyti sutarčių pakeitimų. Tačiau sutartyse visos nuorodos į litus, po euro įvedimo dienos bus laikomos nuorodomis į eurus.

Atitinkamai šie dydžiai turės būti konvertuojami pritaikant jiems taikomas konvertavimo į eurus taisykles, kurios tam tikrais atvejais skirtingos ir jas reiktų išmanyti.

Plačiau apie tai, kokias sutartis, įmonės ir kitus dokumentus vertėtų peržiūrėti ir kokias konvertavimo taisykles atitinkamais atvejais taikyti, skaitykite čia.