Užsieniečiams atvykti gyventi bei dirbti Lietuvoje bus lengviau

Triniti

Šių metų sausio 24 d. įsigaliojo pakeista dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo tvarka, kuria valstybės prioritetus atitinkančioms užsieniečių kategorijoms yra nustatomos palankesnės atvykimo sąlygos, supaprastinamos ir palengvinamos administracinės procedūros leidimų dirbti ir gyventi Lietuvos Respublikos srityse.

Pirma, iš dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje besikreipiančių užsieniečių, turinčių teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, taip pat lietuvių kilmės asmenų, nebebus reikalaujama kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi, ir pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų pragyvenimui Lietuvoje, kad jis Lietuvoje turi gyvenamąją patalpą, ir sveikatos draudimą, galiojantį užsieniečio buvimo Lietuvoje laikotarpiu.

Antra, nuo šiol užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir kurio profesinė veikla, nurodyta darbo sutartyje, nereglamentuojama, pakanka kartu su prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir kitais reikiamais dokumentais pateikti Studijų kokybės vertinimo centro sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, kas, savo ruožtu, reiškia, jog iš šių užsieniečių nebebus reikalaujama legalizuoto aukštą profesinę kvalifikaciją patvirtinančio studijų diplomo.

Na ir svarbiausia, gana ženkliai trumpinami užsieniečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje nagrinėjimo terminai – užsieniečio prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius, o tuo atveju, jei užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai dienos. Primename, jog ankstesnis prašymų nagrinėjimo terminas, nepriklausomai nuo užsieniečio atvykimo gyventi Lietuvoje tikslų, buvo 6 mėnesiai.