2014 m. sausis – TRINITI advokatė atstovavo klientą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrajame Teisme

Triniti

Advokatų profesinės bendrijos TRINITI advokatė Justina Stucka 2014 m. sausio 9 d. posėdyje atstovavo Lietuvos mokslinių tyrimų ir gamybos įmonę byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrajame Teisme. Bylą žodinio proceso tvarka nagrinėjo teisėjų kolegija, kuriai pirmininkavo Teismo pirmininkas teisėjas Marc Jaeger. TRINITI klientas pareiškė ieškinį atsakovui Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybai (toliau – OHIM) dėl sprendimo panaikinimo. Skundžiamu sprendimu OHIM atsisakė priimti ieškovo apeliaciją dėl paraiškos įregistruoti prekių ženklą atmetimo pagal Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo 7 str. ir Reglamento skirto įgyvendinti reglamentą dėl Bendrijos prekių ženklo (toliau – Reglamentas) 11 taisyklės 1 dalį. Ieškovo apeliacija yra grindžiama tuo, kad Reglamento lietuviškas tekstas neatitinka Reglamento tekstų kitomis oficialiomis ES kalbomis, todėl lietuviškame tekste yra netiksliai sureglamentuota apeliacijos padavimo tvarka.