Teisėtai klausytis muzikos bus lengviau

Triniti

Besibaigiant Lietuvos Respublikos pirmininkavimui ES Tarybai, Europos Parlamentas ir Taryba sutiko su naujosios direktyvos, reglamentuojančios kolektyvinio autorių teisių administravimą ir licencijas naudoti muzikos kūrinius internete. Direktyva yra skirta palengvinti teisėtą muzikos teikimą internete, gerinant kolektyvinių administravimo asociacijų valdymą bei nustatant minimalius standartus teisių licencijavimui internete. Teigiama, kad Direktyva efektyviai apsaugos Europos kūrėjų interesus ir sudarys galimybę galutiniams vartotojams naudotis autorių teisėmis apsaugotais kūriniais visoje Europoje. Užtikrinant pastarąsias teises, siekiama teisinį reguliavimą pritaikyti skaitmeninei erai.

Ypatinga naujovė šioje Direktyvoje yra pagrindinių reikalavimų nustatymas kolektyvinėms teisių administravimo asociacijoms. Lietuvos Respublikoje Direktyva šiuo aspektu turėtų būti taikoma LATGA-A‘i, AGATA‘i bei AVAKA‘i. Anot LR teisingumo ministerijos suderintos kolektyvinio teisių administravimo organizacijų veiklos taisyklės turėtų užtikrinti šios veiklos skaidrumą ir teisinį aiškumą visose kolektyvinio teisių administravimo srityse, tiek kūrinių, tiek gretutinių teisių objektų – atlikimo garso ir audiovizualinių įrašų, fonogramų panaudojimo srityse, nustatant atlyginimo tarifus, surenkant ir paskirstant atlyginimą teisių turėtojams ir bendradarbiaujant su teisių naudotojais. Direktyvoje, siekiant užtikrinti aiškesnę ir skaidresnę asociacijų veiklą, yra nustatytas būtinos informacijos teikimas kiekvienam teisių turėtojui bei visuomenei, asociacijų priežiūros sistema bei kasmetinių ataskaitų teikimo sistema, kuri padėtų kovoje su korupcija. Manytina, kad naujoji sistema turėtų padidinti pasitikėjimą nacionalinėmis kolektyvinio administravimo asociacijomis, taip pat padaryti šių asociacijų veiklą efektyvesne bei aiškesne.

Naujoji sistema vidaus rinką turėtų padaryti patrauklesne mažiau žinomiems muzikos autoriams. Priėmus Direktyvą, autoriai galėtų rinktis iš kolektyvinio administravimo asociacijų veikiančių Europos lygiu, t.y. nebūtinai priklausyti nacionalinei asociacijai. Kolektyvinio administravimo asociacijos taip pat būtų įpareigotos išduoti licencijas mažesnį repertuarą turintiems ar mažiau žinomiems autoriams ir taip užtikrintų pastarųjų teisę patekti į rinką.

Tikimasi, kad Europos Parlamentas dėl Direktyvos balsuos jau 2014 metų vasario mėnesį, o, priėmus šią Direktyvą, valstybės narės privalės ją įgyvendinti iki 2016 metų.