Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo precedentą dėl BAB banko ,,Snoras“ indėlio sertifikatų

Triniti

Paskelbus AB banko ,,Snoras“ bankrotą, buvę banko klientai, įsigiję banko indėlio sertifikatus, susidūrė su investuotų piniginių lėšų susigrąžinimo problema.Sudarydami su banku sutartį indėlio sertifikatų įgijėjai dažniausiai manė, kad įsigyja AB banko ,,Snoras“ indėlį, kuris buvo draustas indėlių draudimu pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą.

Tokie banko klientai buvo suklaidinti pasirašomų sutarčių nuostatų, skelbiančių, kad jie įsigyja VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ apdraustą finansinį produktą.

Paaiškėjus, kad indėlio sertifikatai nebuvo apdrausti, jų turėtojai pripažįstami neturintys teisės į indėlio draudimo išmokas ir yra laikomi bankrutavusio banko ketvirtos eilės kreditoriais.

LAT išnagrinėjo ginčą dėl banko indėlio sertifikatų

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) neseniai paskelbė galutinę ir neskundžiamą nutartį civilinėje byloje dėl BAB banko ,,Snoras“ indėlio sertifikato įsigijimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir teisės į indėlio draudimo išmoką pripažinimo. LAT patvirtino, jog banko klientas turi teisę atgauti visas už indėlio sertifikatą sumokėtas lėšas iš VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“.

Nagrinėjamoje byloje ieškovė atvyko į banką pratęsti terminuotos banko indėlio sutarties, bet banko darbuotoja pasiūlė sudaryti indėlio sertifikato įsigijimo sutartį. Aptarnavimo sutartyje buvo pateikta informacija, kad, siekiant užtikrinti kliento lėšų ir vertybinių popierių grąžinimą, banko įsipareigojimai klientui yra apdrausti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Banko pareigos neprofesionaliems investuotojams

Kasacinis teismas nurodė, kad ieškovė yra neprofesionali investuotoja, todėl bankas turėjo pareigą aiškiai ir suprantamai suteikti jai visą reikiamą informaciją, kad ji galėtų suprasti siūlomų finansinių priemonių esmę ir joms būdingą riziką bei galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Bankas privalėjo tiesiogiai ir aiškiai informuoti, jog indėlių sertifikatai nėra apdrausti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu.

Kadangi ieškovė suklydo dėl sudaromo sandorio esmės, teismas pripažino indėlio sertifikato įsigijimo sutartį negaliojančia ir pritaikė restituciją. LAT išaiškino, kad nesudarius sertifikato įsigijimo sutarties ieškovės lėšos būtų likusios banke pagal banko sąskaitos ar banko indėlio sutartį ir šioms lėšoms būtų taikoma draudimo apsauga. Dėl šių priežasčių LAT sprendė, kad panaikinus sandorį ir pritaikius restituciją, ieškovės teisinis statusas tampa analogišku banko sąskaitos turėtojo statusui, o sąskaitoje esančios lėšos laikytinos apdraustomis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Taigi, draudimo apsauga joms turi būti taikoma.

Ši LAT nutartis gali tapti precedentu ir kitose bylose, kuriose bus nagrinėjami panašaus pobūdžio banko kreditorių ieškiniai. Todėl BAB banko ,,Snoras“ indėlio sertifikatų turėtojai, kuriems atsisakyta išmokėti indėlio draudimo išmoką, galėtų svarstyti galimybę kreiptis į teismą dėl savo teisių gynimo.