Naujas ES Reglamentas stipresnei intelektinės nuosavybės teisių apsaugai muitinėse

Triniti

Klastotų bei intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių prekių judėjimas per Europą kelia vis didesnę grėsmę verslui, vartotojams bei visai visuomenei. Šio klausimo svarbą atskleidžia pastarųjų metų statistika – Europos Komisija savo kasmetinėje muitinės sulaikymų ataskaitoje 2012 metams skelbia, jog per 2011 metus Europos Sąjungos valstybių narių muitinės sulaikė beveik 115 milijonus prekių, kaip įtariama, pažeidžiančių intelektinės nuosavybės teises (sulaikytų prekių vertė – beveik 1,3 bilijono Eurų), kas yra net 12 milijonų daugiau nei buvo sulaikyta per 2010 metus.

Europos Tarybai paraginus atkreipti dėmesį į problemos aktualumą imtasi peržiūrėti iki tol galiojusi reglamentavimą bei, Tarybos siūlymams pritarus, 2013 m. liepos 19 dieną įsigaliojo naujas ES Reglamentas Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo.

Naujojo Reglamento pakeitimai

Naujuoju Reglamentu, kuris bus pradėtas taikyti nuo 2014 m. sausio 1 d. bei pakeis iki tol galiojusį Reglamentą Nr. 1383/2003, tobulinamas intelektinės nuosavybės teisių apsaugos mechanizmas valstybių narių muitinėse.

Pirma, Reglamentas išplečia saugomų intelektinės nuosavybės teisių spektrą, prie saugotinų intelektinės nuosavybės teisių objektų priskirdamas ne tik prekių ženklus, dizainus, autorių bei gretutines teises, patentus, geografines nuorodas, augalų veisles, bet ir prekinius pavadinimus, jei jie yra saugomi pagal nacionalinę teisę, taip pat puslaidininkių gaminių topografijos, naudinguosius modelius.

Be to, Reglamentas įpareigoja visas be išimties valstybes nares privalomai įgyvendinti bei taikyti iki šiol tik kai kurių valstybių narių, tarp jų – ir Lietuvos, savo nuožiūra taikytą supaprastintą muitinės sulaikytų suklastotų prekių sunaikinimo procedūrą, neinicijuojant teisminio ginčo siekiant nustatyti ar buvo pažeista intelektinės nuosavybės teisė.

Speciali procedūra „smulkioms siuntoms“

Galiausiai, siekiant iki minimumo sumažinti smulkių suklastotų prekių siuntų sunaikinimo išlaidas bei administracinę naštą, naujajame Reglamente numatoma speciali procedūra „smulkioms siuntoms“, t.y. pašto ar kurjerių gabenamoms siuntoms, kurias sudaro trys arba mažiau vienetų prekių arba kurių bendras svoris yra mažesnis nei 2 kilogramai.

Tokiu „smulkių siuntų“ atveju, kitaip nei iki šiol, muitinės pareigūnai įpareigojami patys užklausti siuntos deklaranto ar savininko sutikimo dėl prekių sunaikinimo, ir, jei toks sutikimas gaunamas ar gali būti preziumuojamas, patys tiesiogiai be intelektinės nuosavybės teisių savininko informavimo sunaikinti suklastotas prekes. Nustatyta, jog apie „smulkių siuntų“ procedūros taikymą intelektinės nuosavybės teisių savininkui pranešama tik tuo atveju, jei nėra gaunamas ar negali būti preziumuojamas siuntos savininko sutikimas dėl prekių sunaikinimo, taip užtikrinant intelektinės nuosavybės teisių savininkui galimybę dėl pažeistų teisių inicijuoti teisminį procesą. Be to, procedūra gali būti taikoma tik tuo atveju, jei intelektinės nuosavybės teisių savininkas to yra paprašęs bendrame muitinei pateiktame prašyme saugoti jo teises, taip pat muitinei turi būti užtikrinama galimybė reikalauti, kad teisių savininkas atlygintų muitinės išlaidas, patirtas dėl procedūros taikymo.