Juridinių asmenų pavadinimai – tik pagal lietuvių kalbos taisykles

Triniti

2013 m. gegužės 1 d. įsigalios Vyriausybės patvirtinti Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimai, kuriais registro tvarkytojas įpareigojamas tikrinti, ar naujai registruojamų juridinių asmenų pavadinimai atitinka bendrinės lietuvių kalbos normoms.

Nuo šios dienos registro tvarkytojas, gavęs prašymą laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą, keisti juridinio asmens pavadinimą ar registruoti steigiamą juridinį asmenį, privalės kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją konsultacijos dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Konsultacijos bus teikiamos tiesiogiai per elektroninę sistemą. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai per 6 darbo valandas pranešus registro tvarkytojui, kad pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, registro tvarkytojas priims sprendimą sprendimo neregistruoti.

Išimtis galės būti taikoma tik tais atvejais, kai pavyks įrodyti, jog juridinis asmuo, kurio pavadinimas neatitinka bendrinės lietuvių kalbos normų, yra susijęs su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, o jo pavadinimas sudaromas taip, kad būtų tapatus ar panašus į užsienio juridinio asmens. Tokiu atveju registrui reikės pateikti užsienio juridinio asmens sutikimą.

Taip pat, išimtis galios simboliniams pavadinimams, įregistruotiems Valstybiniame patentų biure ir tapusiems prekių ženklais, mat jiems nekeliami kalbiniai reikalavimai. Tai įtvirtinta Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme.

Reikėtų pažymėti, jog reikalavimas, kad juridinio asmens pavadinimas būtų sudarytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų, nėra naujiena. Priešingai, toks reikalavimas ir iki šiol buvo įtvirtintas  Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.40 straipsnio 2 dalyje „Juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų“, bei Valstybinės kalbos įstatymo 16 straipsnyje „Visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai daromi laikantis lietuvių kalbos normų“. Tačiau iki šiol registruojant juridinį asmenį ar pavadinimą laikinai įtraukiant į registrą, juridinių asmenų registras tikrino tik tai, ar pateiktas registruoti pavadinimas nėra tapatus Lietuvoje registruotiems ar Bendrijos prekių ženklams, tuo tarpu pavadinimo taisyklingumas nebuvo tikrinamas.