Priimtos Įmonių bankroto įstatymo pataisos dėl bankroto administratoriaus parinkimo

Triniti

Priimtos Įmonių bankroto įstatymo pataisos dėl bankroto administratoriaus parinkimo

2013 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo pataisas, kuriomis keičiama galiojanti bankroto administratorių atrankos ir skyrimo tvarka. Įstatyme įtvirtinta, kad bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo, teismo bus parenkama naudojantis bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Šie įstatymo pakeitimai Seime buvo priimti vieningai – už juos pasisakė 91 Seimo narys. Numatoma, jog ši tvarka įsigalios nuo 2015 m. sausio 1 d.

Iki šiol administratoriaus kandidatūrą teismui galėjo siūlyti įmonės savininkas, įmonės administracijos vadovas ar kreditoriai, teikiantys pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas parinkdavo administratorių iš aukščiau nurodytų asmenų siūlomų kandidatų. Tačiau neretai įmonės savininkai, vadovas ar kreditoriai skųsdavo teismo paskirtą administratorių, dėl ko visas bankroto procesas užtrukdavo, o įmonės kreditoriai per tą laikotarpį negalėdavo patenkinti savo reikalavimų.

Naujosios tvarkos procedūra

Įsigaliojus naujajai tvarkai, administratorius bus parenkamas kompiuterio iš sudaryto bankroto administratorių sąrašo. Įstatymo pataisomis yra siekiama, kad bankroto procesas sutrumpėtų, todėl kreditorių galimybė skųsti sprendimą dėl administratoriaus paskyrimo buvo apribota. Tik tuo atveju, jei teismas nuspręstų, kad kompiuterio parinktas kandidatas yra netinkamas ir parinktų kitą administratorių iš sąrašo, pirmasis kandidatas galėtų skųsti teismo sprendimą.

Priėmus pakeitimus, kompiuterinė programa turės užtikrinti, kad bankroto administratorius būtų parenkamas atsitiktine tvarka, atsižvelgiant į įmonės dydį ir veiklos ypatumus, bankroto administratorių darbo krūvį bei laikantis įstatymuose numatytų draudimų asmeniui administruoti konkrečią įmonę. Panašiai kaip ir jau teismuose veikiantis automatinio bylų paskirstymo pasinaudojant kompiuterine programa modelis, įstatymo pataisomis nustatytas teisinis reguliavimas leis išvengti neapibrėžtumo, subjektyvumo ir neskaidraus bankroto administratorių paskyrimo vykdant įmonės bankroto procedūras. Siekiant bankroto procedūrų skaidrumo ir aiškumo nustatyta, kad bankroto administratoriumi negalės būti paskirtas asmuo, giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės santykiais susijęs su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju.