Briuselyje pasirašytas susitarimas dėl bendro patentų teismo steigimo

Triniti

2013 m. vasario 19 d. Briuselyje 24 ES valstybių narių atstovai pasirašė susitarimą dėl bendro patentų teismo steigimo. Šis svarbus įvykis apvainikuoja daugiau nei 40 metų siektą bendrą tikslą sukurti vieningą Europos patentų sistemą. Susitarimas įsigalios, kai jį ratifikuos mažiausiai 13 valstybių narių, įskaitant Prancūziją, Vokietiją ir Jungtinę Karalystę.

Bendras patentų teismas yra naujos bendros Europos patentų sistemos dalis. Šio teismo įsteigimas turėtų sumažinti patentų ginčų bylinėjimosi išlaidas.

Bendro patentų teismo centrinio skyriaus pagrindinė buveinė bus Paryžiuje (Prancūzija), taip pat atskiri teismo centrinio skyriaus padaliniai veiks Miunchene (Vokietija) ir Londone (Jungtinė Karalystė), kuriuose bus nagrinėjamos kai kurios bylos, priklausomai nuo patentuojamo išradimo pobūdžio.