2012 m. gruodis – Vilniuje buvo suorganizuota dar viena sėkminga kasmetinė PPP konferencija

Triniti

Vilniuje š. m. gruodžio 12 d. vyko kasmetinė nemokama konferencija „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės teikiamos galimybės: VPSP 2014 – 2020 m. finansinėje perspektyvoje“, kurią organizavo Viešojo ir privataus sektorių partnerystės asociacija kartu su verslo konsultantais UAB „Peritus sprendimai“ ir advokatų profesine bendrija TRINITI. Renginio metu pranešimą skaitė TRINITI advokatas Vytautas Kalmatavičius. Renginyje aktyviai dalyvavo įvairių Lietuvos miestų savivaldybių atstovai, dalyviai aplankė Balsių mokyklą, pastatytą VPSP modeliu.

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖ

Tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto įstatymuose nustatyti bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms priskirtą veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas įstatymų nustatytą atlyginimą. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus nustato LR investicijų įstatymas, LR koncesijų ir kiti įstatymai.

VPSP ŠIANDIEN:

– 2014 – 2020 m. finansinėje perspektyvoje VPSP įvardijamas vienu iš prioritetinių mechanizmų, galinčių paskatinti efektyvesnį investicijų pasiskirstymą.

– VPSP sudaro palankesnes sąlygas efektyviai vystyti viešąją infrastruktūrą.

– VPSP sudaro prielaidas kuriamos viešosios infrastruktūros „nelaikyti“ viešojo sektoriaus balanse (angl. off-balanse treatment), kas yra palanku siekiant nedidinti biudžeto deficito ir valstybės skolos rodiklių.

– VPSP projektai gerina viešųjų paslaugų kokybę ir jų teikimo efektyvumą.

– VPSP skatina inovacijas viešosios infrastruktūros ir viešųjų paslaugų teikimo srityse.

Dėl renginio medžiagos kviečiame teirautis pas organizatorius.