2012 m. lapkritis – LIETUVOS ADVOKATŪROS NARIAI DALYVAVO KONFERENCIJOJE-FORUME KROKUVOJE 2012 M. LAPKRIČIO 30 D.

Triniti

2012 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Advokatūros nariai APB „TRINITI LT“ advokatė Justina Stucka ir  Advokatų E. Budvyčio, J. Čivilio ir partnerių kontoros advokatas Edvardas Juchnevičius dalyvavo Krokuvoje (Lenkijoje) organizuojamoje konferencijoje-forume „Nuosavybė ir bendroji nuosavybė procese“. Konferenciją organizavo Krokuvos advokatų taryba ir Krokuvos apeliacinis teismas.

Forumas organizuotas antrą kartą (pirmasis įvyko praeitais metais) ir buvo skirtas advokatams, advokatų padėjėjams bei teisėjams ir teisėjų padėjėjams, siekiant pagilinti abiejų profesijų atstovų žinias nuosavybės teisės srityje, o taip pat aptarti šioje srityje praktikoje dažniausiai iškylančias problemas.

Konferencijos programą sudarė tris pranešimų ciklai: Konstitucinė nuosavybės apsauga, Bendrosios nuosavybės pasikeitimai bei Turtinių reikalavimų vykdymas. Konferencijoje pranešimus skaitė Konstitucinio Teismo, Krokuvos apeliacinio teismo ir apygardos teismo teisėjai, Jogailos Universiteto bei Opolės universiteto katedrų vedėjai ir dėstytojai, Ombudsmeno biuro direktoriaus pavaduotoja, advokatai iš Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos.

Advokatė Justina Stucka skaitė pranešimą pirmame pranešimų cikle, skirtame konstitucinei nuosavybės apsaugai, pranešimo tema „Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas“. Pranešime buvo apžvelgta 1991 m. žemės reforma Lietuvoje, Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys žemės reformą ir nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą bei svarbiausi Konstitucinio Teismo nutarimai, ypatingą dėmesį skiriant piliečių nuosavybės teisių atkūrimo subjektams, būdams ir terminams, taip pat aptarta proceso problematika, statistiniai duomenys.

Po konferencijos bendravimas vyko neformalioje aplinkoje Liaudies teatre Krokuvoje, kuriame vyko spektaklis „Hamleto pristatymas kaime Głucha Dolna“.