2012 m. spalis – TRINITI konsultuos dėl bendros įmonės „Rail Baltica“ steigimo

Triniti

2012 m. liepos 3 dieną Estijos Techninės priežiūros institucija paskelbė viešųjų pirkimų konkursą dėl bendros įmonės „Rail Baltica“ steigimo teisinių konsultacijų. Estijos, Latvijos ir Lietuvos advokatų kontorų grupės TRINITI paraiška buvo pripažinta konkurso laimėtoja.

TRINITI ir Estijos Techninės priežiūros institucijos atstovai pasirašė preliminarią viešųjų pirkimų sutartį, kuri bus pagrindu teisinei išvadai dėl Estijos, Latvijos ir Lietuvos teisinės sistemos, kiek tai yra susiję su  bendrovės, atsakingos už Rail Baltica geležinkelio statybą, steigimu.

“Rail Baltica” projektą būtų galima pavadinti kaip pirmą didelį visas tris Baltijos valstybes apimantį infrastruktūros projektą, įgyvendintą mūsų advokatų kontorų bendro darbo laikotarpyje, kuris turės įtakos visoje Europoje. Mums ir mūsų TRINITI partneriams yra didelė garbė dirbti trijų Baltijos šalių naudai, tinkamai panaudojant mūsų žinias ir patirtį“,- komentavo advokatas Tonis Tamme, TRINITI partneris ir koordinatorius Rail Baltica projektui.

TRINITI šiame projekte bendradarbiaus su gerai žinomomis tarptautinėmis įmonėmis: Deloitte – mokesčių klausimais, Keystone advisers – ekonomikos ir finansų analizės klausimais, viena pirmaujančių tarptautinių advokatų kontorų Norton Rose – ES teisės klausimais, bei viena geriausių Lenkijos advokatų kontorų Domański Zakrzewski Palinka – Rail Baltica suderinimo su Lenkijos geležinkelių sistemomis klausimu.

Daugiau informacijos Lietuvoje:
Vilija Viešūnaitė, advokatė
00370 (5) 2312211