2012 m. birželis – Parama išradimų ir dizainų apsaugai

Triniti

Informuojame, kad iki 2012 m. spalio 25 d. 16 val. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra priima paraiškas pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektams finansuoti.

Atkreiptinas dėmesys, kad be išradimų patentavimo remiamas ir dizaino registravimas, t. y. gali būti apmokėtos tiek Europos patento arba patento, išduoto tarptautinės patento paraiškos pagrindu, gavimo išlaidos, tiek išlaidos, susijusios su Bendrijos dizaino arba tarptautinės dizaino registracijos liudijimo gavimu.

Įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, pagal kvietimą bus apmokėta iki 95 proc. projekto tinkamų išlaidų. Didžiausias galimas paramos, teikiamos vienam išradimui patentuoti arba dizainui registruoti, dydis – 100 000 Lt. Iš viso pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektams vykdyti numatoma suteikti iki 650 000 Lt paramos.

Be to, numatytas ir tarpinis paraiškų pateikimo terminas – 2012 m. rugpjūčio 16 d. 16 val., t. y. iki šios datos pateiktos ir teigiamai įvertintos paraiškos bus svarstomos nelaukiant galutinio paraiškų pateikimo termino.