2011 m. gruodis – „Stebėtojų taryboms trūksta svorio”

Triniti

Dienraštis “Verslo žinios” paskelbė advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ teisininko Andriaus Smaliuko straipsnį „Stebėtojų taryboms trūksta svorio”. Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtinta, kad bendrovės direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuriam suteikiamos plačios teisės. Direktoriaus vienvaldystė Lietuvos bendrovėse neatitinka kitų Europos Sąjungos šalių praktikos ir sudaro sąlygas piktnaudžiavimui klestėti. Vakaruose įprasta, kad akcinės bendrovės veiklą organizuoja ir svarbiausius sprendimus priima ne vienasmenis valdymo organas, o valdyba.

Publikaciją rasite Verslo žinių puslapyje.

2011-12-29
Gruodis 2011 – „Stebėtojų taryboms trūksta svorio”

Dienraštis “Verslo žinios” paskelbė advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ teisininko Andriaus Smaliuko straipsnį „Stebėtojų taryboms trūksta svorio”.

Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtinta, kad bendrovės direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuriam suteikiamos plačios teisės. Direktoriaus vienvaldystė Lietuvos bendrovėse neatitinka kitų Europos Sąjungos šalių praktikos ir sudaro sąlygas piktnaudžiavimui klestėti. Vakaruose įprasta, kad akcinės bendrovės veiklą organizuoja ir svarbiausius sprendimus priima ne vienasmenis valdymo organas, o valdyba.

Publikaciją rasite Verslo žinių puslapyje.

http://laikrastis.vz.lt/index.php?act=mprasa&sub=page&id=917&page=14574&type=1&z=60